Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

2011-08-23

Efektywność energetyczna? Zgodnie z planem

Oszczędność pieniędzy i ochrona środowiska to główne cele polityki efektywności energetycznej. Polska, zgodnie z zapisami "Krajowego planu działań dotyczących efektywności energetycznej" (EEAP – Energy Efficiency Action Plan), do 2016 roku powinna zmniejszyć zużycie prądu o 9%, czyli - jak obliczono - o blisko 53,5 TWh. Realizacji tego celu służyć mają szczegółowe zalecenia dla każdego z sektorów energetycznych kraju.

W planie krajowym w przypadku sektora mieszkaniowego jest to przede wszystkim modernizacja termoizolacji budynków, wprowadzenie systemu certyfikacji energetycznej czy wreszcie przygotowanie kampanii informacyjnej promującej korzystanie z urządzeń energooszczędnych. W sektorze usług główny nacisk kładzie się na promocję i wsparcie finansowe dla prowadzenia energooszczędnych działań i procedur. Prym w innowacyjności wieść tutaj powinny przede wszystkim agendy rządowe stanowiące wzór do naśladowania dla innych podmiotów. Wspieranie rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, realizacja działań skutkujących wzrostem efektywności energetycznej przedsiębiorstw, podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników zarządzających energią, a także wsparcie finansowe działań dotyczących wysokosprawnego wytwarzania energii oraz zmniejszenia strat w jej dystrybucji - to główne środki przewidziane dla sektora przemysłowego. Istotne mogą okazać się także działania w sektorze transportu, takie jak wprowadzenie systemów zarządzania ruchem i infrastrukturą transportową czy działania promujące wprowadzenie energooszczędnych środków transportu oraz ekologicznego stylu jazdy.

W ślad za krajowym planem efektywności energetycznej powstają także plany lokalne. W październiku 2009 roku Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przygotowała taki jeden z takich planów na zlecenie Urzędu Miasta w Częstochowie. W kilkudziesięciostronicowym dokumencie czytamy między innymi, że celem jego wdrożenia jest “zmniejszenie kosztów energii i obciążenia środowiska przez programowe działania i skoordynowane obowiązki i kompetencje wydziałów” oraz “lokacja Miasta Częstochowy w grupie przodujących miast Unii Europejskiej, zaangażowanych w zrównoważone gospodarowanie energią i ochronę klimatu ziemi”. Jak to osiągnąć?

“Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy” wymienia kilkadziesiąt konkretnych zaleceń dla takich obszarów, jak obiekty oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, transport, mieszkalnictwo oraz mała i średnia przedsiębiorczość, a także zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w gospodarce odpadami. Przewiduje się więc między innymi rozwój systemu monitorowania zużycia energii, kampanie informacyjne i szkolenia, ale także, na przykład, zwiększenie roli transportu tramwajowego kosztem komunikacji indywidualnej, promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz aktywny udział samorządu w rynku energetycznym. Efekt? Jeśli wszystko się uda, roczne zużycie energii w Częstochowie powinno spaść z 4,5TWh w 2007 roku do 4,1TWh w roku 2016.

Na planowaniu działania proekologiczne jednak się nie kończą. Najważniejsza jest późniejsza realizacja tych planów i bieżące kontrolowanie wyników. Tu przychodzą samorządowcom z pomocą rozliczne narzędzia. Jednym z nich jest szablon SEAP (Sustainable Energy Action Plan). Dokument przygotowany przez Porozumienie Między Burmistrzami (Covenant of Mayors) obejmuje trzy główne sekcje poświęcone: długoterminowej wizji i ogólnej strategii, głównym wynikom wyjściowej inwentaryzacji emisji oraz głównym elementom planu działania na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej. Według założeń, szablon SEAP powinien pomóc uczestnikom Porozumienia w organizacji działań i środków oraz w
monitorowaniu ich realizacji, a także we wzajemnej wymianie doświadczeń, bo gromadzone dzięki szablonowi dane są publikowane on-line.

Podobne założenia ma unijny program SEC-BENCH, którego celem jest utworzenie internetowego narzędzia do mierzenia wyników działań na rzecz ograniczenia zużycia energii w samorządach. SEC-BENCH zawiera system wskaźników efektywności energetycznej oraz metodę gromadzenia i przetwarzania danych. Dzięki standaryzacji tych procesów wyniki uzyskiwane w europejskich gminach mogą być następnie między sobą porównywane. Udostępnianie tych wyników on-line nie tylko ułatwia monitorowanie procesu wdrażania strategii energetycznych, ale wprowadza także element rywalizacji, który mobilizuje samorządy do bardziej efektywnego działania.

Przykładów efektywnych działań na rzecz ograniczenia zużycia energii nie trzeba zresztą daleko szukać. Przywoływana wcześniej Częstochowa już od 2003 roku prowadzi program pod nazwą „Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta”. Program ten obejmuje swoim zasięgiem 121 obiektów oświatowych i przynosi miastu oszczędności liczone w milionach złotych. Przeprowadzone analizy wykazały, że łączny koszt mediów energetycznych dla obiektów oświatowych w 2008 r. wyniósł niespełna 11 mln zł i był aż o 623 tys. zł niższy w porównaniu do 2003 roku, i to pomimo kilkukrotnej taryfowej podwyżki cen.

W gminie Gierałtowice (woj. śląskie) również realizowane są programy oszczędnościowe, takie jak całodobowy monitoring oświetlenia oparty o układy regulacyjne zgodnie z czasem astronomicznym. Dodatkowo, w godzinach od 24 do 5 rano natężenie światła zmniejszone jest o 30%. Do tego dochodzą prace nad wymianą węglowych źródeł mocy na rozwiązania gwarantujące zmniejszoną emisję CO2, czyli agregaty na gaz ziemny i elektrownie wiatrowe.

W Poznaniu samorząd miasta wraz z podległymi sobie jednostkami utworzył grupę zakupową, której głównym celem jest dokonywanie zakupów energii elektrycznej na potrzeby jej członków. Roczne oszczędności mogą wynieść nawet 20%, czyli ok. 15 mln zł. Poznański projekt zakłada utworzenie grupy zakupowej w postaci klienta wirtualnego, który w kontaktach ze sprzedawcą energii elektrycznej reprezentować będzie wszystkie zrzeszone w grupie podmioty.

Innowacyjny program zarządzania gospodarką energetyczną realizowany jest także w Niepołomicach (woj. małopolskie), gdzie prowadzona jest wymiana tradycyjnych liczników energii na elektroniczne układy pomiarowe, co stało się możliwe dzięki podjęciu współpracy z lokalnym zakładem energetycznym. Zastosowanie inteligentnych układów pomiarowych w pierwszym etapie umożliwi rozliczanie odbiorców na podstawie rzeczywistego zużycia, a w przyszłości także budowania indywidualnych profili obciążeń, służących do prognozowania zużycia energii i poboru mocy oraz optymalizacji taryf i kosztów energii.

W 2007 roku wyprodukowanie w Polsce 1 MWh energii było równoznaczne z emisją do atmosfery 0,8 mg CO2. To jeden z najwyższych wskaźników wśród państw europejskich, którego źródła leżą w polskiej monokulturze węglowej. 96% produkowanej w naszym kraju energii wciąż powstaje ze spalania węgla. Inwestycje w inne paliwa pozwolą więc w przyszłości na znaczną redukcję emitowanego przez Polskę CO2.

Skalę możliwych oszczędności pomagają oszacować takie programy, jak kanadyjski RETScreen. To bezpłatne oprogramowanie, wykorzystywane obecnie w przeszło 200 krajach świata. Pozwala przedstawić w postaci modelu i poddać analizie dowolny projekt dotyczący czystej energii. Dzięki temu szybko i niedrogo można przeprowadzić pełny audyt planowanego przedsięwzięcia, obejmujący analizę energetyczną, analizę kosztów, analizę redukcji emisji, analizę finansową oraz analizę wrażliwości / ryzyka. Ponadto, szacowany efekt ekologiczny przedstawić można w przystępnej dla użytkownika formie, na przykład przez porównanie do ilości drzew potrzebnych aby wychwycić daną ilość CO2, albo pracujących bez przerwy silników samochodowych. Dzięki temu RETScreen nie tylko obniża barierę finansową realizacji projektów ekologicznych, ale pomaga też lepiej zrozumieć sens ich wdrażania.

Z danych dotyczących produkcji energii elektrycznej w 2010 roku, udostępnionych przez PSE-Operator, wynika, że Polska stopniowo odchodzi od energetyki węglowej. Ze 156,3 TWh wyprodukowanego w minionym roku prądu, ze spalania węgla kamiennego lub brunatnego pochodziło 88,7%. Pozostałe 11,3% energii powstało między innymi ze spalania gazu – 2,7%, a także w elektrowniach wodnych – 2,1% i wiatrowych – 0,8%. Statystyki PSE-Operator potwierdzają, że udział energii odnawialnej w polskim bilansie energetycznych, choć wciąż niewielki, każdego roku rośnie o kilkadziesiąt procent.

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.