Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

2011-08-23

Ekonomiczne aspekty realizacji pakietu 3x20


Statystyki przekonują, że efektywność energetyczna rośnie wraz z rozwojem cywilizacyjnym. W krajach tzw. "starej unii" jest ona przeszło dwukrotnie wyższa, niż w krajach Europy środkowo-wschodniej. Unijnym liderem efektywności jest Dania. Z nowych krajów UE do zachodnich standardów zbliżają się Malta, Cypr i Słowenia. Pozostałe - poczynając od Węgier, a na Bułgarii kończąc - wciąż mają przed sobą wiele pracy. Dotyczy to także Polski. Na szczęście potencjał zmian jest bardzo duży. Jak informuje na swoich łamach eksperckie czasopismo "Environmental Science and Technology", dzięki bardzo prostym zmianom, takim jak lepsza izolacja budynków, można zmniejszyć zapotrzebowanie na energię nawet o 73%. Takie są wnioski z badań prowadzonych przez zespół Juliana Allwooda na Uniwersytecie w Cambridge. Okazuje się, że wystarczy używać pokrywek podczas gotowania czy prać ubrania w niższej temperaturze, żeby w znaczący sposób wpłynąć na zmiany klimatyczne. Zdaniem Allwooda największym wyzwaniem przed jakim stoi ludzkość nie są więc wcale radykalne zmiany stylu życia, ale uświadomienie sobie, jak niewiele wystarczy, żeby żyć w sposób oszczędny i przyjazny dla środowiska.

Aby sprostać wyśrubowanym założeniom efektywność energetyczną podnieść będzie trzeba jednak nie tylko w domach, ale przede wszystkim w przemyśle, a to już takie proste nie jest. Koszt niezbędnych zmian, które będzie musiała ponieść polska gospodarka w tym sektorze, szacuje się na 20 mld zł. A to jeszcze nie koniec wydatków. Spełnienie kolejnego postulatu o 20-procentowym udziale energii ze źródeł odnawialnych to koszt aż 60 mld zł. Nie może więc dziwić, że choć zdaniem wielu ekspertów cel ten jest przez Polskę do osiągnięcia, politycy starają się wynegocjować w Brukseli zwolnienie z części wymagań lub przynajmniej odsunięcie ich wprowadzenia w czasie. Nie ulega jednak wątpliwości, że oba wymienione powyżej cele warte są ponoszonych kosztów, a ich realizacja może przynieść w przyszłości wymierne korzyści.

Zdaniem prof. Jana Popczyka, przewodniczącego Polskiego Klastra 3x20, nasz kraj nie tylko bez trudu jest w stanie sprostać unijnym wymaganiom, ale ma też wielką potencjalną przewagę konkurencyjną w zakresie rozszerzania produkcji energii odnawialnej za pomocą mechanizmów unijnego pakietu. Chodzi tu przede wszystkim o produkcję biomasy, z której do 2020 roku Polska wytwarzać może nawet 140 TWh energii, choć założenia unijnej polityki klimatyczno-energetycznej wymagają od nas, żeby w perspektywie planu "3x20" ze źródeł odnawialnych pochodziło tylko 100TWh. Z ostrożnych szacunków profesora Popczyka wynika, że osiągnięcie spodziewanych przez Unię wskaźników wiązałoby się z zajęciem pod uprawę roślin energetycznych ok. 4 mln ha gruntów rolnych, co stanowi mniej niż 25% polskich zasobów w tym względzie. Dodatkowo, zdaniem profesora Popczyka, do 2020 roku Polska wytwarzać może 20 TWh z energetyki wiatrowej oraz 6 TWh z elektrowni wodnych. Strach polskich polityków przed unijnymi restrykcjami w tym względzie jest więc jego zdaniem zupełnie nieuzasadniony.

Inaczej rzecz się ma z trzecim z założonych celów, czyli ograniczeniem o 20% emisji gazów cieplarnianych, a więc przede wszystkim dwutlenku węgla. Takie ograniczenie skutkować ma w przyszłości ograniczeniem niekorzystnych zmian klimatycznych. Założenie to oparte jest o informacje płynące z raportów IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), czyli międzynarodowego zespołu działającego przy ONZ, który został utworzony w celu badań nad zmianami klimatycznymi. Zdaniem naukowców skupionych w tym zespole, główną przyczyną ocieplania się klimatu jest antropogeniczna emisja dwutlenku węgla. Stąd wynika, ich zdaniem, konieczność jej ograniczenia, aby zatrzymać niekorzystne zmiany. Idea, wydawałoby się, tyleż prosta, co szlachetna i warta ponoszenia kosztów, gdyż straty związane z ocieplaniem się klimatu coraz dotkliwiej odbijają się na europejskich i światowych gospodarkach. Okazuje się jednak, że paradygmat antropogenicznych zmian klimatu coraz częściej nie wytrzymuje krytyki ze strony innych ośrodków naukowych.

Przekonują o tym w swoim artykule między innymi prof. Ryszard Wilk i mgr Sławomir Sładek z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Zauważają oni przede wszystkim, że z działalności człowieka pochodzi zaledwie 5% emitowanego do atmosfery CO2. Co więcej, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, mimo stałego wzrostu stężenia CO2 w atmosferze, średnia temperatura na ziemi zmieniała się w sposób nieregularny: raz rosnąc, raz spadając. Na podstawie analizy wykresu zależności zmian stężenia CO2 do średniej temperatury, naukowcy z Gliwic zauważyli nawet zależność odwrotną do tej głoszonej przez IPCC. Ich zdaniem, to zmiany temperatury wpływają na stężenie CO2, a nie odwrotnie. Tłumaczą to aktywnością oceanów, które w zależności od temperatury pochłaniają mniej lub więcej dwutlenku węgla. Lista argumentów zawartych w artykule jest jeszcze dłuższa, ale wniosek jeden: to nie działalność człowieka jest głównym czynnikiem powodującym zmiany w klimacie. W swojej pracy autorzy piszą wprost: „wiele wskazuje na to, że ewentualne ogromne wydatki poniesione na rzecz walki z globalnym ociepleniem nie przyniosą żadnego skutku”. A wydatki mogą być spore. W przypadku polskiej gospodarki do 2020 roku może to być nawet 40 mld zł.

Kontrowersje budzi jednak nie tylko sam sens drastycznego ograniczania emisji CO2, ale także zaproponowane przez Unię Europejską środki. Podstawą polityki zmniejszania emisji gazów cieplarnianych ma być bowiem system nabywania przez zakłady przemysłowe zezwoleń na emisję dwutlenku węgla. Dla Polski, której energetyka w zdecydowanej większości wciąż oparta jest na węglu, oznacza to nie lada problem. Szacuje się, że w pierwszym roku obowiązywania tzw. systemu aukcyjnego, cena energii elektrycznej może w naszym kraju podskoczyć nawet o 100%. A to jeszcze nie koniec negatywnych zmian prognozowanych przez naukowców. Zdaniem prof. Krzysztofa Żmijewskiego, sekretarza Społecznej Rady Narodowego Planu Redukcji Emisji, restrykcyjne unijne normy mogą doprowadzić do zjawiska tzw. "carbon leakage", czyli emigracji wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu (które w Polsce zapewniają blisko 9% miejsc pracy) poza obszar objęty restrykcjami. Wtórnym efektem realizacji planu "3x20" może być więc drastyczny wzrost bezrobocia, a w konsekwencji ogólne pogorszenie kondycji polskiej gospodarki. "Krzysztof Żmijewski zwraca uwagę, że wysoki koszt realizacji europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego jest faktem potwierdzanym przez kompetentne i obiektywne źródła, w tym Bank Światowy, Ecofys w Europie oraz Ernst&Young, McKinsey i ATKearney w Polsce. Również polskie firmy (EnergSys) i think-tanki (Społeczna Rada NPRE) podnoszą ten problem i ostrzegają o możliwej zapaści gospodarczej." - komentuje na swoich łamach "Wirtualny Nowy Przemysł". Reasumując: Unia Europejska, a Polska w szczególności, wystawiając na szwank swoją konkurencyjność może bardzo poważnie nadwyrężyć podstawy swojego gospodarczego bytu, a w zamian nie otrzymać zupełnie nic, bo efekt poczynionych w ten sposób oszczędności w emisji CO2 na zmiany klimatyczne, jak dowodzi coraz szersza grupa naukowców, może być wątpliwy.

Dbałość o ekologię i zrównoważony rozwój to niewątpliwie szczytne, ale i kosztowne cele. Politycy uchwalający program „3 x 20” być może nie do końca o tym pamiętali, ale warto zwrócić na to uwagę teraz, podczas realizacji zapisów unijnej strategii. Warto oddzielić cele ekonomiczne i społeczne, dzięki którym energetyka będzie tańsza, a prognozowany deficyt mocy mniej dotkliwy, od celów politycznych, które ładnie wyglądają na papierze, ale ich spodziewane efekty są mocno wątpliwe. Takim właśnie celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Wiele wskazuje na to, że opiera się on na błędnych założeniach i wnioskach. Mimo, że głosy na ten temat coraz częściej się pojawiają, potrzeba redukcji CO2 przebiła się do świadomości i stała się „faktem społecznym”, co w opinii wielu ekspertów może bardzo negatywnie odbić się na polskiej gospodarce.

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.