Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-05-17  W Polsce zarejestrowano 5,6 tys. samochodów elektrycznych oraz 660 stacji ładowania - wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
2019-05-16  Ministerstwo Energii zaprosiło do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
2019-05-13  Zdaniem "Rzeczpospolitej", zaplanowane na ten rok aukcje OZE mogą doprowadzić do przyrostu mocy w odnawialnych źródłach o kilka gigawatów. Około 2,5 GW ma pochodzić z elektrowni wiatrowych, a blisko 750 MW ze słonecznych.
2019-05-10  "Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat za wyższe ceny prądu powinna zapaść za kilka dni. Cały czas debatujemy z KE. Ona musi wyrazić zgodę na obniżki cen poza sektorem gospodarstw domowych" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.
2019-05-08  Około 160 przestarzałych pieców, tzw. "kopciuchów" zostanie wymienionych w podkrakowskiej gminie Niepołomice dzięki przyznaniu przez samorząd województwa 1 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
2019-05-06  W Londynie rozpoczął się pilotażowy program pod nazwą E-flex, testujący wykorzystanie samochodów elektrycznych jako magazynów energii. Pilotaż ma wskazać sposoby promocji elektromobilności oraz integracji "elektryków" w systemie elektroenergetycznym.
2019-04-27  GreenWay Polska poinformował o rozpoczęciu modyfikacji stacji ładowania samochodów poprzez zwiększanie ich mocy do 100 kW. Jeszcze w połowie tego roku w jej sieci pojawi się również pierwsza stacja o mocy do 350 kW. Pozwolą one skrócić czas ładowania aut.

2011-08-23

Jak oszczędzać energię w gminach?

Zapisy EEAP sugerują, że w inwestycjach realizowanych przez jednostki sektora publicznego uwzględniane musi być kryterium maksymalnej efektywności energetycznej. Cel ten osiągnąć można, jak czytamy w dokumencie, poprzez stosowanie audytów energetycznych i wdrażanie wynikających z nich efektywnych kosztowo zaleceń, nabywanie lub wynajmowanie niskoenergetycznych budynków oraz wyposażanie użytkowanych budynków w urządzenia o wysokiej sprawności energetycznej. Dodatkowo, do instrumentów miejskiej polityki energetycznej zalicza się między innymi edukację, zarządzanie rozwojem, monitoring oddziaływania na środowisko czy podnoszenie standardów izolacji cieplnej. Dzięki umiejętnemu kształtowaniu świadomości ekologicznej oraz wprowadzaniu metod racjonalizacji zużycia energii, efektywność energetyczna w polskich gminach powinna się stale podnosić. Pomóc w tym mają także doświadczenia państw Europy zachodniej oraz unijne i ministerialne środki pomocowe. Tyle teoria.

Zapisy te na praktykę przełożył już między innymi Urząd Miasta w Częstochowie, który przy pomocy specjalistów z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przygotował w 2009 roku dokument pod tytułem “Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy”. Wymienia on kilkadziesiąt zaleceń dla takich obszarów, jak obiekty oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, transport, mieszkalnictwo oraz mała i średnia przedsiębiorczość, a także zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w gospodarce odpadami. Dzięki realizacji planu, Częstochowa ma się znaleźć "w grupie przodujących miast Unii Europejskiej, zaangażowanych w zrównoważone gospodarowanie energią i ochronę klimatu ziemi". Zmniejszeniu w mieście zużycia energii o 9% służyć ma między innymi rozwój systemu monitorowania zużycia energii, kampanie informacyjne i szkolenia, ale także na przykład zwiększenie roli transportu tramwajowego kosztem komunikacji indywidualnej, promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz aktywny udział samorządu w rynku energetycznym.

Podobne działania, choć zazwyczaj mniej kompleksowe, spotyka się także w innych gminach. Najpowszechniej stosowane metody to termoizolacja miejskich budynków (urzędów, szkół, instytucji kultury) oraz modernizacja źródeł ciepła. Takie kroki podjęła między innymi położona nieopodal Jeleniej Góry gmina Świerzawa, gdzie przyszkolne kotłownie węglowe zamieniono na olejowe, co wpłynęło na znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Podjęto się także termomodernizacji miejscowego gimnazjum. Wszystko po to by ograniczyć zużycie energii, a co za tym idzie, koszt utrzymania placówki.

Wymienione powyżej metody oszczędzania skrótowo określa się jako instrumenty polityki miejskiej. Do tej grupy działań zalicza się: edukację, skuteczne monitorowanie oddziaływań środowiskowych i zużycia energii, zarządzanie rozwojem, udoskonalanie technologii grzewczej, termowentylacyjnej i chłodniczej, a także wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, podniesienie standardów izolacji cieplnej oraz modyfikacja projektów architektonicznych i planowania przestrzennego.

Gdy kończą się już możliwości oszczędzania prądu, nadal oszczędzać można jeszcze pieniądze. Najpopularniejszy sposób na kupowanie energii po korzystniejszych cenach, to tworzenie tzw. grup zakupowych, czyli sieci instytucji, które składają wspólne zamówienie w zakładzie energetycznym lub ciepłowniczym. Dzięki jednorazowemu zamówieniu na większą ilość energii, członkowie grupy zakupowej mają szansę na większe upusty cenowe. Mechanizm ten od lat stosowany w różnorodnych branżach, coraz częściej wykorzystują także samorządy. Niektóre z nich, jak na przykład Poznań, potrafią zaoszczędzić w ten sposób nawet 20% kosztów energii. W skład poznańskiej grupy weszła gmina oraz trzy spółki z większościowym udziałem miasta i dwa zakłady opieki zdrowotnej. Wspólne zakupy pozwoliły zaoszczędzić około 15 mln zł.

Jeszcze dalej chcą pójść miasta Rybnickiego Okręgu Węglowego, które zamierzają do 2012 roku założyć międzygminną grupę zakupową. W tym celu powołana ma zostać Spółka Obrotu Energią, której zadaniem będzie negocjowanie umów z miejscowym monopolistą, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z Jastrzębia Zdroju. Piątka miast – Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Żory i Wodzisław Śląski – zdecydowała się na taki ruch po fiasku rozmów z Ministerstwem Skarbu na temat komunalizacji PECu. Inicjatywa ma szansę na sukces, gdyż biorą w niej udział największe okoliczne miasta, a w skład grupy zakupowej prawdopodobnie wejdą nie tylko instytucje gminne, ale także niektóre wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Powstanie grupy może dodatkowo zmotywować do działania konkurencyjne względem PECu firmy, na przykład Elektrownię Rybnik, która również przymierza się do komercyjnego wykorzystania produkowanego przez siebie ciepła. Jeśli Spółce Obrotu Energią uda się nie tylko zbić ceny zakupu ciepła, ale także zwiększyć efektywność jego wykorzystania, to – zdaniem ekspertów – wydatki ponoszone przez miasta ROW na ogrzewanie mogą spaść nawet o 40%.

Powyższe pokazuje, że nie tylko można oszczędzać energię i wydawane na jej zakup pieniądze, ale że oszczędności te mogą być naprawdę spore. Polska, jako kraj, który dopiero niedawno wszedł e okres modernizacji posiadanej infrastruktury, wciąż ma bardzo duży potencjał jeśli chodzi o możliwości zwiększania efektowności energetycznej. Pokazują to zresztą nie tylko powyższe przykłady, ale także statystyki makroekonomiczne. Europejski lider efektywnej energetyki, czyli Dania, notuje nawet kilkukrotnie lepsze wyniki, niż Polska i inne kraje tzw. „nowej Unii”. Budujące jest natomiast to, że Polska należy do krajów, które robią w tym względzie najszybsze postępy.

Jednym zdaniem

2019-05-17  W Polsce zarejestrowano 5,6 tys. samochodów elektrycznych oraz 660 stacji ładowania - wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.
2019-05-16  Ministerstwo Energii zaprosiło do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie ustalania mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi
2019-05-13  Zdaniem "Rzeczpospolitej", zaplanowane na ten rok aukcje OZE mogą doprowadzić do przyrostu mocy w odnawialnych źródłach o kilka gigawatów. Około 2,5 GW ma pochodzić z elektrowni wiatrowych, a blisko 750 MW ze słonecznych.
2019-05-10  "Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie rekompensat za wyższe ceny prądu powinna zapaść za kilka dni. Cały czas debatujemy z KE. Ona musi wyrazić zgodę na obniżki cen poza sektorem gospodarstw domowych" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.
2019-05-08  Około 160 przestarzałych pieców, tzw. "kopciuchów" zostanie wymienionych w podkrakowskiej gminie Niepołomice dzięki przyznaniu przez samorząd województwa 1 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
2019-05-06  W Londynie rozpoczął się pilotażowy program pod nazwą E-flex, testujący wykorzystanie samochodów elektrycznych jako magazynów energii. Pilotaż ma wskazać sposoby promocji elektromobilności oraz integracji "elektryków" w systemie elektroenergetycznym.
2019-04-27  GreenWay Polska poinformował o rozpoczęciu modyfikacji stacji ładowania samochodów poprzez zwiększanie ich mocy do 100 kW. Jeszcze w połowie tego roku w jej sieci pojawi się również pierwsza stacja o mocy do 350 kW. Pozwolą one skrócić czas ładowania aut.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.