Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-03-24  Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, filarem rozwoju elektromobilności w Polsce będzie czysty transport publiczny. Planowane jest też wprowadzenie ułatwień przy instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych m.in. w domach wielorodzinnych.
2021-03-23  Do końca 2022 r. w Bielsku-Białej powstanie 41 dwustanowiskowych stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. To wymóg ustawy o elektromobilności, wg której miasto ma mieć 100 punktów ładowania. 18 z nich w stolicy Beskidów funkcjonuje już obecnie.
2021-03-23  PGE Energia Ciepła planuje budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii niedaleko Elektrowni Bełchatów. Realizacja pilotażowej inwestycji w woj. łódzkim zakończy się w 2024 r. Obiekt ma przetwarzać rocznie 180 tys. ton odpadów.
2021-03-23  22 marca o godzinie 11 panele fotowoltaiczne w Polsce pracowały z rekordową mocą 2,4 GW. W ciągu godziny między 11 a 12 wyprodukowały 2,2 GWh energii. To wciąż tylko część potencjału krajowych farm PV. Należy więc spodziewać się kolejnych rekordów.
2021-03-22  Kilkudziesięciu mieszkańców gminy Dobczyce protestowało w niedzielę na koronie miejscowej zapory przeciwko budowie w tym miejscu farmy fotowoltaicznej. Ich zdaniem, teren zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, powinien pełnić funkcję rekreacyjną.
2021-03-19  W okolicach Marianki (gmina Pasłęk) powstanie jedna z największych w regionie farm fotowoltaicznych. Łączna moc urządzeń przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną, planowanych do zainstalowania na jej terenie, wyniesie do 40 MW.
2021-03-17  Pod koniec lutego po polskich drogach jeździło ponad 20,5 tys. aut elektrycznych - wynika z najnowszego "licznika elektromobilności". Przez pierwsze dwa miesiące tego roku ich liczba zwiększyła się o 1 793 pojazdy.

2011-08-23

Jak oszczędzać energię w gminach?

Zapisy EEAP sugerują, że w inwestycjach realizowanych przez jednostki sektora publicznego uwzględniane musi być kryterium maksymalnej efektywności energetycznej. Cel ten osiągnąć można, jak czytamy w dokumencie, poprzez stosowanie audytów energetycznych i wdrażanie wynikających z nich efektywnych kosztowo zaleceń, nabywanie lub wynajmowanie niskoenergetycznych budynków oraz wyposażanie użytkowanych budynków w urządzenia o wysokiej sprawności energetycznej. Dodatkowo, do instrumentów miejskiej polityki energetycznej zalicza się między innymi edukację, zarządzanie rozwojem, monitoring oddziaływania na środowisko czy podnoszenie standardów izolacji cieplnej. Dzięki umiejętnemu kształtowaniu świadomości ekologicznej oraz wprowadzaniu metod racjonalizacji zużycia energii, efektywność energetyczna w polskich gminach powinna się stale podnosić. Pomóc w tym mają także doświadczenia państw Europy zachodniej oraz unijne i ministerialne środki pomocowe. Tyle teoria.

Zapisy te na praktykę przełożył już między innymi Urząd Miasta w Częstochowie, który przy pomocy specjalistów z Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii przygotował w 2009 roku dokument pod tytułem “Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla miasta Częstochowy”. Wymienia on kilkadziesiąt zaleceń dla takich obszarów, jak obiekty oświatowe, obiekty użyteczności publicznej, transport, mieszkalnictwo oraz mała i średnia przedsiębiorczość, a także zaopatrzenie miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz w gospodarce odpadami. Dzięki realizacji planu, Częstochowa ma się znaleźć "w grupie przodujących miast Unii Europejskiej, zaangażowanych w zrównoważone gospodarowanie energią i ochronę klimatu ziemi". Zmniejszeniu w mieście zużycia energii o 9% służyć ma między innymi rozwój systemu monitorowania zużycia energii, kampanie informacyjne i szkolenia, ale także na przykład zwiększenie roli transportu tramwajowego kosztem komunikacji indywidualnej, promowanie ruchu pieszego i rowerowego oraz aktywny udział samorządu w rynku energetycznym.

Podobne działania, choć zazwyczaj mniej kompleksowe, spotyka się także w innych gminach. Najpowszechniej stosowane metody to termoizolacja miejskich budynków (urzędów, szkół, instytucji kultury) oraz modernizacja źródeł ciepła. Takie kroki podjęła między innymi położona nieopodal Jeleniej Góry gmina Świerzawa, gdzie przyszkolne kotłownie węglowe zamieniono na olejowe, co wpłynęło na znaczące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Podjęto się także termomodernizacji miejscowego gimnazjum. Wszystko po to by ograniczyć zużycie energii, a co za tym idzie, koszt utrzymania placówki.

Wymienione powyżej metody oszczędzania skrótowo określa się jako instrumenty polityki miejskiej. Do tej grupy działań zalicza się: edukację, skuteczne monitorowanie oddziaływań środowiskowych i zużycia energii, zarządzanie rozwojem, udoskonalanie technologii grzewczej, termowentylacyjnej i chłodniczej, a także wprowadzanie odnawialnych źródeł energii, podniesienie standardów izolacji cieplnej oraz modyfikacja projektów architektonicznych i planowania przestrzennego.

Gdy kończą się już możliwości oszczędzania prądu, nadal oszczędzać można jeszcze pieniądze. Najpopularniejszy sposób na kupowanie energii po korzystniejszych cenach, to tworzenie tzw. grup zakupowych, czyli sieci instytucji, które składają wspólne zamówienie w zakładzie energetycznym lub ciepłowniczym. Dzięki jednorazowemu zamówieniu na większą ilość energii, członkowie grupy zakupowej mają szansę na większe upusty cenowe. Mechanizm ten od lat stosowany w różnorodnych branżach, coraz częściej wykorzystują także samorządy. Niektóre z nich, jak na przykład Poznań, potrafią zaoszczędzić w ten sposób nawet 20% kosztów energii. W skład poznańskiej grupy weszła gmina oraz trzy spółki z większościowym udziałem miasta i dwa zakłady opieki zdrowotnej. Wspólne zakupy pozwoliły zaoszczędzić około 15 mln zł.

Jeszcze dalej chcą pójść miasta Rybnickiego Okręgu Węglowego, które zamierzają do 2012 roku założyć międzygminną grupę zakupową. W tym celu powołana ma zostać Spółka Obrotu Energią, której zadaniem będzie negocjowanie umów z miejscowym monopolistą, Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej z Jastrzębia Zdroju. Piątka miast – Jastrzębie Zdrój, Racibórz, Rybnik, Żory i Wodzisław Śląski – zdecydowała się na taki ruch po fiasku rozmów z Ministerstwem Skarbu na temat komunalizacji PECu. Inicjatywa ma szansę na sukces, gdyż biorą w niej udział największe okoliczne miasta, a w skład grupy zakupowej prawdopodobnie wejdą nie tylko instytucje gminne, ale także niektóre wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Powstanie grupy może dodatkowo zmotywować do działania konkurencyjne względem PECu firmy, na przykład Elektrownię Rybnik, która również przymierza się do komercyjnego wykorzystania produkowanego przez siebie ciepła. Jeśli Spółce Obrotu Energią uda się nie tylko zbić ceny zakupu ciepła, ale także zwiększyć efektywność jego wykorzystania, to – zdaniem ekspertów – wydatki ponoszone przez miasta ROW na ogrzewanie mogą spaść nawet o 40%.

Powyższe pokazuje, że nie tylko można oszczędzać energię i wydawane na jej zakup pieniądze, ale że oszczędności te mogą być naprawdę spore. Polska, jako kraj, który dopiero niedawno wszedł e okres modernizacji posiadanej infrastruktury, wciąż ma bardzo duży potencjał jeśli chodzi o możliwości zwiększania efektowności energetycznej. Pokazują to zresztą nie tylko powyższe przykłady, ale także statystyki makroekonomiczne. Europejski lider efektywnej energetyki, czyli Dania, notuje nawet kilkukrotnie lepsze wyniki, niż Polska i inne kraje tzw. „nowej Unii”. Budujące jest natomiast to, że Polska należy do krajów, które robią w tym względzie najszybsze postępy.

Jednym zdaniem

2021-03-24  Zdaniem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, filarem rozwoju elektromobilności w Polsce będzie czysty transport publiczny. Planowane jest też wprowadzenie ułatwień przy instalacji stacji ładowania pojazdów elektrycznych m.in. w domach wielorodzinnych.
2021-03-23  Do końca 2022 r. w Bielsku-Białej powstanie 41 dwustanowiskowych stacji ładowania dla samochodów elektrycznych. To wymóg ustawy o elektromobilności, wg której miasto ma mieć 100 punktów ładowania. 18 z nich w stolicy Beskidów funkcjonuje już obecnie.
2021-03-23  PGE Energia Ciepła planuje budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii niedaleko Elektrowni Bełchatów. Realizacja pilotażowej inwestycji w woj. łódzkim zakończy się w 2024 r. Obiekt ma przetwarzać rocznie 180 tys. ton odpadów.
2021-03-23  22 marca o godzinie 11 panele fotowoltaiczne w Polsce pracowały z rekordową mocą 2,4 GW. W ciągu godziny między 11 a 12 wyprodukowały 2,2 GWh energii. To wciąż tylko część potencjału krajowych farm PV. Należy więc spodziewać się kolejnych rekordów.
2021-03-22  Kilkudziesięciu mieszkańców gminy Dobczyce protestowało w niedzielę na koronie miejscowej zapory przeciwko budowie w tym miejscu farmy fotowoltaicznej. Ich zdaniem, teren zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, powinien pełnić funkcję rekreacyjną.
2021-03-19  W okolicach Marianki (gmina Pasłęk) powstanie jedna z największych w regionie farm fotowoltaicznych. Łączna moc urządzeń przetwarzających energię słoneczną na energię elektryczną, planowanych do zainstalowania na jej terenie, wyniesie do 40 MW.
2021-03-17  Pod koniec lutego po polskich drogach jeździło ponad 20,5 tys. aut elektrycznych - wynika z najnowszego "licznika elektromobilności". Przez pierwsze dwa miesiące tego roku ich liczba zwiększyła się o 1 793 pojazdy.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.