Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-07-27  Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki - wynika z raportu Fundacji Instrat.
2021-07-16  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w czwartek 15 lipca rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim w wysokości 24 317 MW, podał operator.
2021-07-09  PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.
2021-07-05  Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą ominąć województwo śląskie. Wszystko za sprawą planów budowy nowych kopalń, m.in. w Rybniku, Imielinie i Mysłowicach. Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o podjęcie działań w tj sp
2021-07-02  Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie od 18 750 do 27 000 zł - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Rządowy program "Mój elektryk" ma ruszyć 12 lipca.
2021-06-30  Jednostkowa dotacja na domowe magazyny energii w planowanej na przyszły rok czwartej edycji programu "Mój Prąd" może wynosić od jednej czwartej do połowy ceny magazynu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
2021-06-29  „Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat” - uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

2011-08-23

Odnawialne źródła energii

Produkcja energii z OZE często pozwala na przysłowiowe upieczenie dwóch pieczeni na jednym rożnie. Tak dzieje się na przykład w spalarniach śmieci czy w oczyszczalniach ścieków, gdzie efektem ubocznym jest wydzielanie biogazu. Elektrownie biogazowe często działają również przy składowiskach śmieci. Tak jest na przykład w Gliwicach, gdzie w miejscowym Przedsiębiorstwie Składowania i Utylizacji Odpadów pracuje agregat o mocy 300 kW, a wkrótce planowane jest uruchomienie kolejnego takiego urządzenia. Energia z OZE często jest więc swego rodzaju nagrodą za efektywne dbanie o czystość środowiska. Uzyskiwana w ten sposób moc nie jest jednak w stanie zaspokoić w pełni popytu, dlatego niezbędne jest wykorzystywanie także naturalnych źródeł odnawialnej energii. W krajach rozwiniętych systemy pozyskiwania energii ze słońca, wody czy wiatru są już bardzo rozwinięte. Przykładowo, największa na świecie elektrownia słoneczna, zbudowana na pustyni Mojave w Stanach Zjednoczonych, ma moc aż 350 MW. Na całym świecie każdego roku budowane są także mniejsze siłownie, których moc nie przekracza zwykle kilkudziesięciu megawatów. Wciąż nie są to jednak parametry porównywalne z mocą wytwarzaną w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, którą liczy się w gigawatach.

Zdaniem prof. Jana Popczyka, przewodniczącego Polskiego Klastra 3x20, przyszłością energii odnawialnej, szczególnie w Polsce, jest biomasa. Cytowane już Rozporządzenie Ministra Gospodarki definiuje ten rodzaj paliwa jako „stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów ulegających biodegradacji”. Zdaniem prof. Popczyka, do 2020 roku Polska mogłaby co roku wytwarzać ze spalania biomasy nawet 140 TWh energii, czyli ok. 30% całkowitego zapotrzebowania energetycznego naszego kraju. Jak wynika z wyliczeń eksperta, w tym celu należałoby obsiać wysokoenergetycznymi roślinami, takimi jak wierzby, topole czy niektóre rodzaje traw, ok. 4 mln ha gruntów rolnych. Co ważne, pod uprawy energetyczne przeznaczyć można dowolne tereny, także poprzemysłowe, które z uwagi na skażenie metalami ciężkimi nie nadają się pod uprawy spożywcze. Ponadto, badania dowodzą, że z uwagi na zdolności fitoremediacyjne niektórych gatunków roślin, ich uprawa stwarza możliwości rekultywacji takich obszarów poprzez naturalne oczyszczanie gleby z metali ciężkich. To kolejny przykład na to, jak dzięki OZE nie tylko można pozyskać ekologiczną energię, ale także aktywnie zadbać o czystość środowiska.

Swoją cegiełkę do zwiększenia udziału energii pozyskiwanej z OZE przyłożyć może jednak każdy. Nowoczesne technologie pozwalają na taką miniaturyzację urządzeń, że własną mini elektrownię zbudować może każdy. W zależności od warunków, w jakich przyszło nam mieszkać, zainwestować możemy czy to w kolektory słoneczne, czy w niewielką elektrownię wodną, ewentualnie w instalacje wykorzystujące biomasę. Wiąże się to oczywiście ze sporymi kosztami, ale część z nich zrefundować nam mogą wyspecjalizowane fundusze, a reszta zwróci się wraz z niższymi rachunkami za prąd i ciepło. Przykładów nie trzeba daleko szukać. Na dachu jednego z przedszkoli w Jaśle od niedawna dumnie kręci się niepozorny wiatraczek. To turbina wiatrowa o mocy 3kW, która zasila dwa bojlery z wodą. Nadmiar energii gromadzony jest w akumulatorach i może być wykorzystywany w dni bezwietrzne. Cały system kosztował niespełna 200 tys. zł i został zakupiony w ramach większego projektu ekologicznego współfinansowanego przez Unię Europejską. W ten sposób przedszkole oszczędzi do tysiąca złotych rocznie, a dzieci uzyskają praktyczną lekcję ekologii.

Na terenach wiejskich od kilku lat pojawiają się z kolei przydomowe biogazownie. Jedno z pierwszych takich urządzeń uruchomiono w 2008 roku w Szewni koło Zamościa. Żeby ogrzać mieszkanie, wystarczy do specjalnego pojemnika wrzucić raz dziennie 50 kg biomasy. Może to być słoma, buraki, ziemniaki albo inne rośliny. W wyniku fermentacji metanowej powstaje energia cieplna i gaz, który jest nawet pięciokrotnie tańszy w pozyskaniu, niż gaz ziemny. Koszt takiego urządzenia to ok. 30 tys. zł. Aby obniżyć koszty pozyskiwania energii, w reaktorze utylizować można także odpady powstające w gospodarstwie, a nawet odchody zwierząt hodowlanych. Takie urządzenia szczególnie sprawdzają się w miejscach, gdzie zabudowa jest mocno rozproszona, co znacząco podnosi koszty uzbrojenia działek. Zamiast inwestować w nowe przyłącza energetyczne, pieniądze przeznaczyć można właśnie na przydomowe mini elektrownie.

Jednym z mniej znanych źródeł energii odnawialnej są wody kopalniane. Jest to rodzaj energii geotermalnej pochodzącej z naturalnego ciepła skał rozcinanych eksploatacją górniczą. Energia, która w czasie funkcjonowania kopalni ulatnia się na powierzchnię między innymi poprzez szyby wentylacyjne, po zakończeniu eksploatacji kumulowana jest w jej wnętrzu. Zalewająca nieczynne wyrobiska woda osiągać może temperaturę do 45 st. C. Jednocześnie jest dużo prostsza do wydobycia, niż woda z klasycznych złóż geotermalnych, które znajdują się znacznie głębiej pod powierzchnią ziemi. Możliwość energetycznego wykorzystania nieczynnych wyrobisk górniczych powinna mieć szczególne znaczenie dla południowych regionów Polski, gdzie zlokalizowane są największe w Europie zagłębia węglowe i miedziowe.

Podsumowując, rozwój energetyki odnawialnej, poza oczywistym efektem ekologicznym, polegającym na rezygnacji z wydobycia paliw kopalnych i likwidacji emisji zanieczyszczeń związanej z ich spalaniem, może przynieść także efekt ekonomiczny. To między innymi nowe miejsca pracy, na przykład przy uprawie roślin energetycznych. To także szansa na wyrównanie potencjału rozwojowego dla regionów, które z różnych powodów miały do tej pory utrudniony dostęp do energii elektrycznej. Zastąpienie dużych, konwencjonalnych elektrowni węglowych siecią mniejszych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii przynieść powinno znaczące oszczędności w sektorze sieci przesyłowych. Zmniejszy się bowiem dystans pomiędzy producentami i konsumentami energii, co w skali makro powinno mieć również przełożenie na mniejsze straty energii na etapie jej przesyłu. Mimo oczywistych korzyści, rozwój energetyki odnawialnej wciąż napotyka jednak na pewne bariery. Z jednej strony są to przeszkody natury ekonomicznej związane z brakiem wystarczającej ilości kapitału początkowego, niezbędnego do rozpoczęcia eksploatacji złóż odnawialnych, z drugiej – przeszkody polityczne związane z oporem producentów energii konwencjonalnej. Aby w pełni wykorzystać potencjał energii odnawialnej niezbędne jest więc zaangażowanie sił politycznych i ekonomicznych, które zaoferują swoje wsparcie dla rozwoju tej gałęzi przemysłu.Jednym zdaniem

2021-07-27  Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki - wynika z raportu Fundacji Instrat.
2021-07-16  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w czwartek 15 lipca rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim w wysokości 24 317 MW, podał operator.
2021-07-09  PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.
2021-07-05  Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą ominąć województwo śląskie. Wszystko za sprawą planów budowy nowych kopalń, m.in. w Rybniku, Imielinie i Mysłowicach. Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o podjęcie działań w tj sp
2021-07-02  Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie od 18 750 do 27 000 zł - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Rządowy program "Mój elektryk" ma ruszyć 12 lipca.
2021-06-30  Jednostkowa dotacja na domowe magazyny energii w planowanej na przyszły rok czwartej edycji programu "Mój Prąd" może wynosić od jednej czwartej do połowy ceny magazynu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
2021-06-29  „Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat” - uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.