Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-07-27  Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki - wynika z raportu Fundacji Instrat.
2021-07-16  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w czwartek 15 lipca rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim w wysokości 24 317 MW, podał operator.
2021-07-09  PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.
2021-07-05  Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą ominąć województwo śląskie. Wszystko za sprawą planów budowy nowych kopalń, m.in. w Rybniku, Imielinie i Mysłowicach. Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o podjęcie działań w tj sp
2021-07-02  Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie od 18 750 do 27 000 zł - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Rządowy program "Mój elektryk" ma ruszyć 12 lipca.
2021-06-30  Jednostkowa dotacja na domowe magazyny energii w planowanej na przyszły rok czwartej edycji programu "Mój Prąd" może wynosić od jednej czwartej do połowy ceny magazynu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
2021-06-29  „Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat” - uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

2011-09-27

Rewolucja czy ewolucja?


Redakcja: Tworzeniu Niezależnego Operatora Pomiarowego od samego początku towarzyszy wiele wątpliwości. W ramach Państwa opracowania modelu rynku opomiarowania, wykonywanego na zlecenie PSE-Operator, idea powołania NOP również się pojawiła. Jakie problemy związane z NOP analizowali Państwo w ramach swych prac?

Jacek Piotrowski, ekspert Hewlett-Packard ds. rynków energetycznych w Europie: Wątpliwości było sporo, poczynając od tego, czy ta instytucja faktycznie będzie nazywana Niezależnym Operatorem Pomiarowym, czy może jakoś inaczej. Co do samej organizacji NOP-u, to pojawiły się właściwie dwie koncepcje. Pierwsza zakładała powołanie kilku operatorów działających w strukturach spółek dystrybucyjnych. Druga, która dzisiaj wydaje się być dominującą, mówi z kolei o utworzeniu jednego NOP, który pełniłby funkcję centralnego repozytorium danych pomiarowych. NOP nie zajmowałby się fizycznie prowadzeniem pomiarów - tę funkcję zachowaliby operatorzy systemu dystrybucyjnego - a jedynie gromadzeniem i przetwarzaniem informacji. Dla oceny, która z tych koncepcji jest lepsza, ważne jest przeanalizowanie celów, dla których powołuje się NOP.

W naszym kraju tych celów jest kilka. Niezależny Operator Pomiarowy ma być przede wszystkim silnym gwarantem tego, że każdy ze sprzedawców energii będzie miał taki sam, równoprawny i transparentny dostęp do danych pomiarowych. W wielu krajach Europy nadal stanowi to problem i regulatorzy zmuszeni są do stałych interwencji po to, żeby sprzedawcy działający na terenie kilku OSD - z których część powiązana jest kapitałowo lub emocjonalnie z innymi sprzedawcami - nie natykali się na sztucznie tworzone przeszkody związane z nieterminowością czy przekłamywaniem pomiarów. Istnienie centralnego NOP zagwarantuje, że teoretyczna , póki co, rozdzielność spółek handlujących energią i spółek dystrybucyjnych stanie się faktem. Natomiast w przypadku koncepcji wielu NOP należy sobie zadać pytanie, dlaczego to nie działa dzisiaj? Bo właściwie nie ma przeszkód, żeby niezależnie od wprowadzania smart meteringu, ustandaryzować w całym kraju bazy danych, czy proces odczytu liczników. Tymczasem zupełnie to nie działa, co pokazuje, że istnieje pewna bariera utrudniająca prawidłowe funkcjonowanie tego rynku.


Jakie są pozostałe cele powołania polskiego NOP?

Drugim celem dla jednego NOP, poza rozdzieleniem dystrybutora od sprzedawcy, jest wprowadzenie dla wszystkich operatorów jednolitego standardu świadczenia usługi odczytowej. Centralny NOP gwarantowałby, że wszystkie odczyty, niezależnie od miejsca ich dokonania, spełniałyby te same normy. Każdy sprzedawca miałby taki sam dostęp do danych pozyskiwanych z taką samą, przewidywalną gęstością, w związku z czym oferty handlowe bazowałaby na tych samych, i znanych wszystkim, parametrach technicznych. Każdy ze sprzedawców mógłby wybrać, czy woli korzystać z pomiarów częściej czy rzadziej, ale ze świadomością technicznej sprawności, z jaką te pomiary są wykonywane. To ważne, bo energia u każdego ze sprzedawców jest, co prawda, taka sama, ale sposób jej sprzedaży jest różny i uzależniony tylko od inwencji samego sprzedawcy.

I tu dochodzimy do kolejnego z założonych celów, jakim jest zwiększenie konkurencyjności rynku i związane z tym obniżenie bariery wejścia dla nowych sprzedawców. Jako, że dane pomiarowe pochodziły by z jednego tylko źródła, wspólne dla wszystkich systemy informatyczne miałyby tylko jeden, dobrze opisany interfejs. Dzięki temu wymagania techniczne dla nowego sprzedawcy byłyby relatywnie niższe.


Niezależny Operator Pomiarów w założeniu miałby poprawić także efektywność rynku energii?

Nasz kraj ma w tym względzie założone pewne cele, a centralny NOP mógłby znacząco pomóc w ich osiągnięciu. Wychodzące od niego ujednolicone analizy i zbiorcze dane o zużyciu energii byłyby dla ministerstw, urzędów czy biur statystycznych cennym narzędziem w tworzeniu efektywnej polityki energetycznej państwa. Z mojego punktu widzenia, taki centralny NOP najlepiej wpisuje się w te wszystkie cele, jakie stawia się przed branżą energetyczną. Patrząc na inne rynki, zauważymy zresztą, że są instytucje, która pełnią dość zbliżoną rolę, jak na przykład Krajowa Izba Rozliczeniowa. Takie centralne repozytoria czy raczej brokerzy informacyjni są po prostu najbardziej efektywni, jeśli chodzi o utrzymanie transparentności i konkurencyjności na rynku. A z sytuacją rozproszonych NOP, jak wspomniałem, mamy poniekąd do czynienia już teraz i wszyscy widzimy, że to jednak nie działa najlepiej.


Czy centralny NOP nie napotka jednak na więcej problemów technicznych związanych z przetwarzaniem dużej ilości danych płynących z całego kraju?

Nie wiem skąd bierze się ten mit problemu technicznej obróbki danych. Oczywiście, NOP będzie miał do czynienia z olbrzymią liczbą 16 mln odbiorców, ale kwestią pozostaje założony reżim czasowy. Bo czytanie liczników na bieżąco co kwadrans nie ma większego sensu. Gromadzenie danych o profilach z dokładnością, na przykład, do 15 minut oczywiście ma sens, ale niekoniecznie trzeba to robić w czasie rzeczywistym. A nawet jeśli, to na przykład systemy kart kredytowych mają do obsłużenia znacznie więcej transakcji i bardzo dobrze sobie z tym radzą. Natomiast gdyby NOP miał mieć bardziej zregionalizowaną strukturę, to automatycznie musiałby wybudować kilka centrów przetwarzania danych. W związku z tym koszty też byłyby wyższe, a dodatkowym problemem byłoby ustalenie standardów wymiany tych informacji. Tak więc, od strony technicznej nie ma, z mojego punktu widzenia, jakiegoś specjalnego problemu. Zresztą, firma, w której pracuję prowadzi podobne projekty i przetwarza takie same ilości danych, tak więc z doświadczenia mogę potwierdzić, że nie jest to wcale takie wielkie wyzwanie. Myślę natomiast, że znacznie więcej pytań rodzi się po stronie prawnej.


Jakiego rodzaju są to problemy?

Na przykład, jak taki centralny NOP miałby funkcjonować? Jak miałby być finansowany? Projekt, który aktualnie wykonujemy na zlecenie PSE-Operatora próbuje na te pytania odpowiadać. Przedstawia pewną koncepcję organizacji NOP jako instytucji non-profit, która nie obciąża końcowego odbiorcy zbędnymi kosztami i zapewnia przepływ pieniędzy pomiędzy uczestnikami rynku energii w takim kierunku, w jakim buduje się wartość tego pomiaru. Trzeba bowiem pamiętać, że pomiar staje się wartością powodującą przewagę konkurencyjną, i za tą wartością muszą iść pieniądze. Wprowadzenie NOP nie jest przy tym celem samym w sobie, a jedynie środkiem do zwiększenia konkurencyjności i efektywności rynku. A korzyść wygenerowana przez tę działalność powinna stanowić podstawę finansową Niezależnego Operatora Pomiarów. Tak przygotowaną koncepcję trzeba jeszcze przedstawić w formie regulacji oraz zapisać w prawie energetycznym, i z tego co mi wiadomo, takie prace właśnie zaczynają się toczyć.


Czasu na te prace jest jednak coraz mniej, bo dyrektywy unijne nakładają na nas konkretne terminy.

To jest bardziej złożone zagadnienie. Patrząc na kraje Europy, w sensie projektów smartmeteringowych, jesteśmy rzeczywiście troszeczkę bardziej z tyłu, bo takich przedsięwzięć na większą skalę się w naszym kraju nie prowadzi. Patrząc natomiast przez pryzmat rozwiązań prawnych i organizacyjnych, tak bardzo od Europy już nie odstajemy. Wiele krajów dopiero rozpoczyna pewne prace przygotowawcze. Regulacje Unii określają, że do czerwca 2012 roku przygotowane mają być analizy opłacalności wprowadzenia smartmeteringu dla poszczególnych krajów. W Polsce takie opracowania oczywiście jeszcze nie istnieją, ale są już po temu solidne podstawy. Ostatnio w debacie, którą prezentowała TVN CNBC, przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki zapowiadał, że są już pieniądze z Banku Światowego na opracowanie analizy, której wymaga legislacja unijna, żeby móc ocenić wpływ smartmeteringu na całość gospodarki kraju. Wiele zresztą zostało już zrobione, bo to opracowanie dla PSE-Operator zawiera bardzo dużo elementów, które będą potrzebne. Nie obejmuje tylko całościowej analizy makroekonomicznej zjawiska smartmeteringu, bo to nie było jego celem.
W tym więc sensie nie jesteśmy jakoś bardzo w tyle. Model rynku opomiarowania został już zdefiniowany, przyjęty i nikt go specjalnie nie kontestuje. W ramach postępowania, które Energa-Operator prowadzi w kierunku smartmeteringu, pojawiło się na rynku zapytanie ofertowe, w którym wprost pisze się o interfejsie do NOP. To pojęcie funkcjonuje więc już jako coś, co się na pewno wydarzy. Pojawiła się też jaskółka w postaci publicznych zapewnień, że Urząd Regulacji Energetyki, oczywiście w ramach prawa i możliwości regulacyjnych, będzie wspierał projekty smartmeteringowe. Tak naprawdę, wiele zależy tutaj więc od woli operatorów systemów dystrybucyjnych oraz zdolności implementacji smartmeteringu po ich stronie, a mniej problemów leży po stronie koncepcyjnej.


Kiedy więc spodziewa się Pan, że Niezależny Operator Pomiarowy mógłby zacząć działać?

Tak naprawdę, NOP mógłby zacząć funkcjonować już w przyszłym roku. Trzeba bowiem popatrzeć na całość zjawiska, jakim jest smartmetering, którego Niezależny Operator Pomiarowy jest tylko elementem. Wprowadzenie inteligentnego opomiarowania to jest wieloletni projekt inwestycyjny, który rozłoży się zapewne na jakieś 5-7 lat. Ilość danych do przetworzenia będzie więc zwiększać się etapami, a NOP mógłby zainaugurować swoją działalność już w przyszłym roku po to, żeby wykształcić mechanizmy przekazywania tych informacji. Na początku NOP uzyskiwałby dane zbierane w tradycyjny sposób, czyli przez inkasentów rejestrujących swoje pomiary w systemach informatycznych operatorów systemów dystrybucyjnych. I na tej bazie byłyby budowane pierwsze zręby centralnego repozytorium danych oraz wykształcane mechanizmy i standardy ich przetwarzania. Natomiast, wraz z instalowaniem w sieci energetycznej kolejnych inteligentnych liczników, te wstępnie wykształcone procedury podlegałyby coraz większej automatyzacji, a pomiary realizowane byłyby coraz gęściej. Podsumowując, rozwój smartmeteringu, jako proces wieloletni, przebiegać powinien według modelu ewolucyjnego - trochę wbrew naszym polskim przyzwyczajeniom, żeby wszystko robić natychmiast, i od razu z wielkim rozmachem. Dlatego, moim zdaniem, rok 2012, jako narodziny Niezależnego Operatora Pomiarowego, jest jak najbardziej realny. Pamiętać jednak trzeba o tym, że dojście do jego docelowego modelu organizacyjnego zajmie nam kolejnych kilka lat.

Jednym zdaniem

2021-07-27  Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki - wynika z raportu Fundacji Instrat.
2021-07-16  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w czwartek 15 lipca rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim w wysokości 24 317 MW, podał operator.
2021-07-09  PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.
2021-07-05  Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą ominąć województwo śląskie. Wszystko za sprawą planów budowy nowych kopalń, m.in. w Rybniku, Imielinie i Mysłowicach. Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o podjęcie działań w tj sp
2021-07-02  Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie od 18 750 do 27 000 zł - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Rządowy program "Mój elektryk" ma ruszyć 12 lipca.
2021-06-30  Jednostkowa dotacja na domowe magazyny energii w planowanej na przyszły rok czwartej edycji programu "Mój Prąd" może wynosić od jednej czwartej do połowy ceny magazynu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
2021-06-29  „Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat” - uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.