Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-07-27  Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki - wynika z raportu Fundacji Instrat.
2021-07-16  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w czwartek 15 lipca rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim w wysokości 24 317 MW, podał operator.
2021-07-09  PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.
2021-07-05  Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą ominąć województwo śląskie. Wszystko za sprawą planów budowy nowych kopalń, m.in. w Rybniku, Imielinie i Mysłowicach. Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o podjęcie działań w tj sp
2021-07-02  Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie od 18 750 do 27 000 zł - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Rządowy program "Mój elektryk" ma ruszyć 12 lipca.
2021-06-30  Jednostkowa dotacja na domowe magazyny energii w planowanej na przyszły rok czwartej edycji programu "Mój Prąd" może wynosić od jednej czwartej do połowy ceny magazynu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
2021-06-29  „Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat” - uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

2011-08-23

Dla kogo inteligentne sieci?


Inteligentne sieci, które pozwolą między innymi na zdalne odczyty i stały monitoring zużycia prądu, to przyszłość energetyki, ale także wymóg unijnej dyrektywy z 2009 roku, nakreślającej przyszłość europejskiego rynku energii. Mało który koncern energetyczny zdecyduje się jednak na miliardowe inwestycje w unowocześnienie swojej sieci przesyłowej, jeżeli nie będzie miał zagwarantowanego zwrotu wydanych pieniędzy. Właśnie dlatego niezbędne jest uchwalenie nowej ustawy, która uregulowała by kwestie wprowadzania inteligentnych sieci i zagwarantowała zwrot z takich inwestycji. Od 2010 roku nad projektem takiej ustawy pracował specjalny zespół, w którego skład wchodzą osoby wyznaczone przez ministra gospodarki, prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, PSE Operator, Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Obrotu Energią. Ich zadaniem było - wymagane przez unijną dyrektywę - przygotowanie analizy możliwości i zakresu wprowadzenia w naszym kraju inteligentnych sieci, a także zebranie i porównanie doświadczeń państw, które tego typu rozwiązania już wprowadziły oraz ustalenie jednolitego modelu inteligentnych sieci w Polsce. To wszystko prowadzić miało do wypracowania założeń do aktów prawnych wprowadzających system inteligentnych sieci. W tej chwili trwają sejmowe prace nad projektem ustawy o inteligentnych sieciach. Optymistycznie zakłada się, że zostanie ona przyjęta przez parlament jeszcze w tej kadencji.

Zapisy projektu nowej ustawy nakładać będą między innymi nowe zadania na polskie samorządy, które we własnym zakresie będą mogły inwestować w inteligentne sieci. Jak mówi Andrzej Czerwiński – poseł Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie przewodniczący sejmowej podkomisji ds. energetyki – pierwsze tego typu projekty zostały już zainicjowane w małopolskich gminach, a z Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki stale współpracuje grupa specjalistów wydelegowanych przez organizacja samorządowe, takie jak Związek Miast Polskich.

„Ustawa o inteligentnych sieciach nie będzie specjalnie wyróżniać odbiorców skupionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu będzie natomiast partnerem do wprowadzania tego systemu. W przygotowywanej nowelizacji ustawy Prawo energetyczne będziemy chcieli opisać rolę samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, wraz z egzekucją tego prawa. Chcemy nałożyć na samorządy obowiązek przygotowywania i realizacji takich planów. Ten zapis jest obecnie konsultowany, prawdopodobnie obowiązkiem stworzenia planu zostanie objęty samorząd szczebla wojewódzkiego” – mówił poseł Czerwiński w wywiadzie dla "Wirtualnego Nowego Przemysłu".

Inna istotna nowinka, która znalazła się w projekcie ustawy, to powołanie niezależnych operatorów systemów pomiarowych. To niezależne instytucje, które na podstawie umowy z odbiorcą miałyby zarządzać jego poborem energii w taki sposób, aby zmaksymalizować korzyści po stronie klienta. „Operator systemu pomiarowego, za określoną prowizję, dbałby o to, by nasze zużycie energii było tak rozłożone, byśmy płacili jak najmniej. Dzięki temu możemy zmniejszyć zapotrzebowanie szczytowe, gdy energia jest najdroższa” – tłumaczy poseł Czerwiński. Podobne rozwiązania są już stosowane między innymi w Stanach Zjednoczonych, gdzie istnieje wolny zarządców pomiarowych, którzy prześcigają się w oferowaniu klientom rozwiązań pozwalających płacić za prąd coraz mniej. „Dzięki temu Amerykanie oszczędzają rocznie ponad 10 mld dolarów” – szacuje Piotr Gmaj, ekspert sejmowej komisji gospodarki zajmujący się inteligentnymi sieciami.

Teoretycznie – zgodnie z wszelkimi planami – specustawa o inteligentnych sieciach powinna zostać przyjęta przez Sejm jeszcze w tym roku. Niektórzy eksperci wątpią jednak w te zapewnienia. „Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których prace nad nową specustawą o sieciach inteligentnych raczej nie zakończą się w roku 2011” – napisał na łamach magazynu „Wulkan”, wydawanego przez firmę Sygnity, Waldemar Kałuża – wiceprzewodniczący Rady Programowej konferencji smartUTILITIES 2011. Jego zdaniem nie ma potrzeby aż tak się śpieszyć z nową ustawą, gdyż stara również pozwala na doliczanie do rachunków za prąd kosztów wprowadzania rozwiązań z zakresu tzw. smart gridu. Po drugie, jego zdaniem, nikt nie zdecyduje się tuż przed wyborami na przyjęcie ustawy skutkującej podwyżkami cen energii elektrycznej. Po trzecie, wreszcie, Urząd Regulacji Energetyki ma obecnie na głowie wiele spraw związanych z poprzednią nowelizacją ustawy Prawo energetyczne, która weszła w życie w marcu 2010 roku. W tej sytuacji ustawodawca może wstrzymać się przed zrzuceniem na głowę krajowego regulatora kolejnych obowiązków. W tej sytuacji, jak przewiduje ekspert, rok 2011 będzie przede wszystkim rokiem wdrażania przez kolejnych operatorów pilotażowych projektów smartmeteringowych. „Projekty i inicjatywy, które będą podejmowane przez OSD w roku 2011, mimo że ich skala w dalszym ciągu będzie raczej niezbyt wielka, mogą w istotny sposób przyczynić się do rozwoju technologii smart, ale tylko wówczas, gdy nie będą celem samym w sobie. Jeżeli już na etapie planowania inwestycji właściwie zostaną określone rzeczywiste cele realizacji tych projektów, a po ich uruchomieniu zostaną przeprowadzone szczegółowe analizy oraz testy funkcjonalne i techniczne, to być może efekty i doświadczenia zdobyte podczas uruchamiania instalacji pilotażowych będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach, gdy dojdzie do wdrożeń produkcyjnych” – pisze w swoim felietonie Kałuża i przypomina, że do 3 września 2012 roku Polska powinna przygotować ocenę ekonomiczną wszystkich długoterminowych kosztów i korzyści wynikających z wdrożenia inteligentnego pomiaru. Wnioski z pilotażowych projektów realizowanych przez dostawców energetycznych na pewno w tym pomogą.

Przypomnijmy, że jako pierwsza duży projekt smartmeteringowy uruchomiła już w 2010 roku Energa Operator, która za 1,2 mld zł w ciągu siedmiu lat wymieni 2,5 mln liczników. Projekt AMI (Advanced Metering Infrastructure) obejmie cały obszar działania spółki i w ciągu następnych 20 lat ma przynieść 3 mld zł oszczędności. W przyszłości stanie się również podstawą do budowy inteligentnej sieci w pełnym tego słowa znaczeniu. W ślady Energi poszła również między innymi Enea, która przeprowadziła póki co pilotażowy projekt polegający na zainstalowaniu u tysiąca odbiorców w Kościanie i Szczecinie liczników ze zdalnym odczytem. Przy okazji przetestowano dwie konkurencyjne technologie przesyłu danych: tzw. PLC oraz technologię radiową. Własny projekt poświęcony inteligentnym sieciom przygotowuje również Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 320 mln zł wydane ma zostać między innymi na przeprowadzenie kampanii edukacyjnych, opracowanie standardów rozwiązań wykorzystywanych w przyszłości oraz opracowanie systemów zarządzających obciążeniami szczytowymi czy integracją opomiarowań. Nie ulega jednak wątpliwości, że największe inwestycje wciąż są jeszcze przed nami. Jak się szacuje, całkowity koszt wprowadzenia w Polsce tzw. smart gridu to 7-8 mld zł.

Jednym zdaniem

2021-07-27  Polska mogłaby zwiększyć cel udziału odnawialnych źródeł (OZE) w końcowym zużyciu energii w 2030 r. do 33%, pod warunkiem rozwoju energetyki wiatrowej i fotowoltaiki - wynika z raportu Fundacji Instrat.
2021-07-16  Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) odnotowały w czwartek 15 lipca rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim w wysokości 24 317 MW, podał operator.
2021-07-09  PGE Energia Odnawialna uruchomiła na górze Żar w województwie śląskim magazyn energii o mocy 500 kW i pojemności użytkowej 750 kWh. Instalacja powstała obok pierwszej należącej do spółki farmy fotowoltaicznej.
2021-07-05  Środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mogą ominąć województwo śląskie. Wszystko za sprawą planów budowy nowych kopalń, m.in. w Rybniku, Imielinie i Mysłowicach. Społecznicy wysłali do Marszałka Województwa Śląskiego apel o podjęcie działań w tj sp
2021-07-02  Dotacja dla osób fizycznych do zakupu auta elektrycznego wyniesie od 18 750 do 27 000 zł - poinformował wiceminister klimatu Ireneusz Zyska. Rządowy program "Mój elektryk" ma ruszyć 12 lipca.
2021-06-30  Jednostkowa dotacja na domowe magazyny energii w planowanej na przyszły rok czwartej edycji programu "Mój Prąd" może wynosić od jednej czwartej do połowy ceny magazynu, poinformował wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska.
2021-06-29  „Obowiązujący system rozliczeń prosumentów, czyli opustów wymaga korekty, ale dotychczasowe rozwiązania powinny obowiązywać jeszcze przez kilka lat” - uważa wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.