Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

2013-09-10

Po wiedzę do kopalni


Najpierw trzeba było założyć kaski, później zjechać szolą na głębokość 320 metrów. Windę od podziemnej auli zlokalizowanej w dawnej hali kompresorów dzieliło jeszcze kilkaset metrów wyrobisk górniczych. Każdy mógł się więc poczuć, jak górnik idący na szychtę. Tym razem nie o urobek węgla jednak chodziło, ale o wiedzę. W minioną środę w zabytkowej kopalni „Guido” w Zabrzu kilkadziesiąt osób uczestniczyło w seminarium „Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Klaster 3x20.

W seminarium uczestniczyli zarówno przedstawiciele śląskich samorządów, jak również spółek wodociągowych, przedsiębiorstw górniczych i wielu innych branż. Kolejne osoby, między innymi przedsiębiorcy z mieleckiej strefy ekonomicznej, przysłuchiwały się wykładom dzięki bezpośredniej transmisji internetowej. Jak zażartował Piotr Kunce, współgospodarz spotkania z ramienia Kopalni, było to seminarium na bardzo niskim poziomie. Uwaga ta odnosiła się oczywiście wyłącznie do kategorii stratyfikacyjnych. Poziom merytoryczny spotkania został bowiem oceniony bardzo wysoko. Swoje odczyty zaprezentowali praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie budowania efektywności energetycznej.

Słowo wprowadzenia wygłosił prof. Jan Popczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Klaster 3x20, który oprócz przywitania zebranych gości w wykładzie zatytułowanym „Polski mix energetyczny w horyzontach 2020 i 2050” przedstawił pokrótce wyniki swoich badań. Niejako na przekór temu, że spotkanie odbywało się w kopalni, prof. Popczyk zasugerował konieczność stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na węglu. Miejsce dużych molochów energetycznych na polskiej scenie gospodarczej powinny natomiast zajmować podmioty energetyki rozproszonej. Jak wynika z danych statystycznych, z pierwszej dwudziestki największych polskich przedsiębiorstw aż połowa – w tym wszystkie trzy miejsca na podium tej klasyfikacji – to koncerny paliwowo-energetyczne. Struktura taka, zdaniem prof. Popczyka, charakterystyczna była zaś dla epoki przemysłowej. W nowoczesnych społeczeństwach opartych na wiedzy struktura przedsiębiorstw wygląda zupełnie inaczej. Dla przykładu, w Stanach Zjednoczonych aktualnym liderem rankingu największych przedsiębiorstw jest sieć sklepów Wal-Mart, a koncerny energetyczne zajmują dalsze miejsca.

W dalszej kolejności głos zabrał Roman Kołodziej, ekspert ze spółki Energopomiar specjalizującej się między innymi w badaniach i doradztwie dla przedsiębiorstw z branży energetycznej. Zarysował on pokrótce ideę przemysłowych audytów energetycznych, począwszy od ram prawnych, w których umocowana jest konieczność wykonywania tego typu badań, poprzez definicję obrazującą, czym audyt energetyczny w swej istocie jest, a na omówieniu procedury takiego audytu skończywszy. Zgodnie z polską Ustawą o efektywności energetycznej, audyt energetyczny definiuje się jako „opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej”. Roman Kołodziej podkreślił jednak, że bliższa jest mu definicja unijna, która – jak czytamy w Dyrektywie 2006/32/WE – mówi o audycie energetycznym, jako o „systematycznej procedurze”. Końcowe opracowanie przygotowane w formie raportu z badań stanowi zaś jedynie zwieńczenie tej procedury. Ważnym elementem audytu energetycznego jest również analiza opłacalności proponowanych w raporcie przedsięwzięć, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej.

Po przerwie więcej miejsca poświęcono wspomnianym już praktycznym rozwiązaniom służącym zwiększeniu efektywności energetycznej w przemyśle. Wdrażane przez swoją firmę systemy zaprezentował Tadeusz Legierski, prezes spółki AMEplus z Gliwic, która blisko współpracuje między innymi z koncernem miedziowym KGHM. Na zlecenie krajowego potentata wydobywczego w gliwickim biurze wdrożeniowym powstały innowacyjne systemy sterowania, które z powodzeniem pracują w kilku oddziałach KGHM, między innymi z Zakładzie Wzbogacania Rud w Polkowicach oraz w hutach miedzi w Legnicy i Głogowie. Przykładowo, system FloVis – odpowiadający za optymalizację sterowania procesami flotacji – na podstawie zapisu z kamer nadzorujących procedurę wzbogacania rud miedzi, pomaga nie tylko zadać odpowiednie współczynniki do programatorów urządzeń, ale także dobrać właściwe stężenie odczynników chemicznych, idealnie dopasowane do charakterystyki przerabianej aktualnie rudy. Inny z zaprezentowanych systemów, nazywany TermoVis, poprzez analizę obrazu z kamer termowizyjnych śledzących proces elektrorafinacji miedzi, również pozwala zdiagnozować oraz usunąć szereg nieprawidłowości technologicznych, które wpływają na energochłonność całego procesu.

Kolejnym z prelegentów był Andrzej Jurkiewicz z firmy eGmina Infrastruktura Energetyka, która oprócz tego, że wykonuje audyty energetyczne i przemysłowe, wchodzi także stopniowo na rynek z nową usługą Operatora Zarządzania Energią. Jest to usługa typu ESCO, a więc finansowana z oszczędności w zużyciu energii. W kopalni „Guido” firma pochwaliła się jednak przede wszystkim autorskimi systemami do zarządzania energią. Andrzej Jurkiewicz na przykładzie wdrożenia systemu sterowania w Szpitalu MSW w Głuchołazach zaprezentował, jakie oszczędności można uzyskać dzięki modelowo przeprowadzonym działaniom termomodernizacyjnym. Położona tuż przy czeskiej granicy jednostka medyczna zainwestowała między innymi w budowę układu kogeneracji o mocy 30/60 kW połączonego z kolektorami słonecznymi. Nad optymalną pracą tych urządzeń czuwa natomiast Centralny System Sterowania i Nadzoru Źródeł i Odbiorów Energii dostarczony właśnie przez spółkę eGIE wywodzącą się ze struktur Politechniki Śląskiej. Jak przekonują projektanci tego systemu, samo tylko zastosowanie CeSiN pozwala obniżyć koszty związane z energię od 10 do nawet 50%.

Jako ostatnia głos zabrała Zofia Wawrzyczek, prezes spółki LGBS Energia, która pełni jednocześnie funkcję wiceprezesa w Stowarzyszeniu Klaster 3x20. Podsumowała ona wypowiedzi poprzedników, a następnie przedstawiła pokrótce możliwości, jakie oferują informatyczne systemy wspomagające zarządzenie energią. Okazuje się bowiem, że oprogramowanie komputerowe może stanowić znakomite wsparcie zarówno dla inżynierów przeprowadzających audyty energetyczne, jak również dla analityków, którzy przetwarzających następnie ich wyniki oraz dla innych osób zaangażowanych w budowanie efektywności energetycznej. Takie właśnie możliwości oferuje swoim użytkownikom „Pakiet dla Efektywności Energetycznej”, czyli system informatyczny zbudowany przez programistów spod szyldu LGBS Energia. Twórcy systemu zakładają, że w trakcie wdrożeń będzie on zintegrowany z lokalnie eksploatowanymi systemami sterowania, tworząc w ten sposób rozwiązanie hybrydowe, łączące zalety systemów biznesowych i klasy SCADA.

Spotkanie w podziemnej auli należącej do kompleksu zabytkowej kopalni Guido z jednej strony było już kolejnym z cyklu seminariów, które Stowarzyszenie Klaster 3x20 organizuje przy wsparciu finansowym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, z drugiej zaś – zainaugurowało nowy cykl spotkań, które od tego roku organizować chce Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Placówka ta od lat prowadzi bardzo ożywioną działalność edukacyjną, której poświęcone było krótkie wystąpienie Piotra Kunce, koordynatora Zespołu ds. Edukacji w zabrzańskim muzeum. Już teraz zaprosił on zebranych na trzy seminaria ekologiczne, które odbędą się jeszcze w tym roku w tej samej hali kompresorów zlokalizowanej na głębokości 320 metrów. Poświęcone będą one kolejno: poprawie efektywności energetycznej budynków oświatowych, efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz poprawie bilansu energetycznego obiektów mieszkalnych.

--
Poniżej załączamy w formacie PDF wszystkie prezentacje wykorzystane podczas seminarium „Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle”.

Pobierz pliki

„Polski mix energetyczny w horyzontach 2020 i 2050” - prezentacja prof. Jana Popczyka (535.45 kB)

„Wdrożenia innowacyjnych projektów AMEplus...” - prezentacja dr. Tadeusza Legierskiego (3.49 MB)

„Edukacja ekologiczna i nie tylko” - prezentacja Piotra Kunce (1.78 MB)

„System Sterowania i Nadzoru Źródeł i Odbiorów Energii” - prezentacja Andrzeja Jurkiewicza (1.62 MB)


Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.