Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2018-10-04  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizuje konkurs na dotacje dla projektów związanych z OZE, kogeneracją i efektywnością energetyczną. Do podziału między wnioskodawców jest 10,7 mln zł.
2018-10-03  Ceny ofertowe sprzedaży energii detalicznej na 2019 rok dla odbiorców biznesowych na rynku konkurencyjnym są na poziomie 320-350 zł/MWh. To oznacza podwyżkę nawet o 50 proc. - przekonuje Michał Suska, prezes zarządu Energomiksu.
2018-09-19  "Polityka energetyczna w Polsce już trwa - to nie jest tak, że szczyt klimatyczny będzie przełomem. Szczyt będzie potwierdzeniem tej strategii, nowej polityki energetycznej w Polsce" - zadeklarował w Katowicach minister środowiska, Henryk Kowalczyk.
2018-09-18  Dwa modele pociągu Coradia iLint zasilane wodorem rozpoczęły przewóz pasażerów w Dolnej Saksonii. Jednostki rozpędzają się do 140 km/h i mają zasięg do 1000 km. To nowatorski sposób na ograniczenie emisji na niezelektryfikowanych liniach kolejowych.
2018-09-17  Na dachu Centrum Usług Wspólnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kW. Dzięki tej inwestycji koszty utrzymania budynku obniżą się nawet o kilkanaście tysięcy złotych rocznie.
2018-09-14  Trzy oferty otrzymała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w przetargu na zakup prawie 1 TWh w ciągu dwóch lat. Najtańszą z nich - opiewającą na 402,1 mln zł brutto - złożył Tauron, który pokonał Eneę (422,5 mln zł brutto) i Energę (464,5 mln zł brutto).
2018-09-10  Grupa PGE poinformowała, że do końca września będzie miała 25 punktów ładowania w miastach średniej wielkości i liczy na to, że do końca roku uda się podwoić tę liczbę. Jednym z głównych rynków koncernu są obecnie miejscowości uzdrowiskowe.

2011-08-19

Rozwiązania GIS w energetyce


Redakcja: Nowoczesne systemy informacji geograficznej to oczywiście wymóg czasów. Jakie jednak konkretne zastosowanie mają one w Pana firmie?

Piotr Rafalski, kierownik projektu w Dziale Dokumentacji Vattenfall Distribution Poland: Vattenfall jako firma dystrybuująca energię elektryczną posiada rozproszoną infrastrukturę w terenie. Oprócz tego, że musimy mieć dokładną dokumentację techniczną tej infrastruktury, musimy też znać jej dokładną lokalizację. Początkowo informacje te widniały na mapach i w różnego rodzaju dokumentacji papierowej. Po wdrożeniu w 2002 roku systemu GIS udało nam się przenieść te dane na platformę cyfrową. Dzięki temu wiedza na temat naszego majątku technicznego jest dużo większa i dużo bardziej dostępna. Wzrosła też efektywność wykorzystywania tych informacji.Prace nad systemem map elektronicznych zaczynaliście Państwo dosyć wcześnie. Można więc powiedzieć, że firma Vattenfall jest pionierem tych rozwiązań?

Tak by to należało określić. Osiem lat temu przecieraliśmy szlaki w zakresie tego typu rozwiązań. W Polsce istniały już wtedy podobne systemy, ale nigdzie nie odbywało się to na taką skalę. My jako pierwsi doprowadziliśmy do całkowitego „zinformatyzowania” sieci elektroenergetycznej. Nie było to jednak łatwe. W sumie wdrożenie zajęło nam trzy lata. Nasz system produkcyjnie żyje więc dopiero od 2005 roku. Obecnie niemal wszystkie operacje odbywają się już za pośrednictwem tego systemu informatycznego. Do starych, zarchiwizowanych materiałów zaglądamy tylko wtedy, gdy trzeba wyjaśnić wątpliwości czy rozbieżności napotkane w dokumentacji elektronicznej.


Na etapie wdrożenia konieczne było pozyskanie materiałów kartograficznych. Skąd je Państwo zaczerpnęliście?

Mapy zasadnicze pochodzą z powiatowych ośrodków geodezyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że w tamtym czasie niewiele było jeszcze map w formie cyfrowej. W większości kupowaliśmy więc mapy papierowe, które później sami musieliśmy dygitalizować, żeby można je było wprowadzić do bazy danych. Stworzyliśmy też parę własnych nakładek, które ułatwiają nam orientację w terenie. W ten sposób na naszych mapach pojawiły się osie dróg, punkty adresowe czy zarysy budynków. Na tak przygotowany podkład w kolejnych warstwach nanosiliśmy później własne uzbrojenie. W sumie tych warstw powstało około 70, a każda odpowiada za inny rodzaj urządzeń z zakresu sieci elektroenergetycznej.

Ten system oczywiście cały czas ewoluuje. Obecnie nanosimy kolejne nakładki kartograficzne, między innymi takie jak działki, lasy, drogi czy rzeki. Myślimy też nad zaimplementowaniem numerycznego modelu terenu. Eksperymentujemy także z ortofotomapą. Póki co wykorzystujemy ją w serwisie mapowym, który wspomaga proces zarządzania pracą sieci. Natomiast z zastosowaniem ortofotomapy w systemie informacji GIS, wydaje się nam, że należy jeszcze poczekać na pojawienie się serwisów oferujących dostęp do bieżąco aktualizowanej i dokładnej ortofotomapy, która mogła by być dołączana do nakładek systemu GIS.


Kolejnym etapem rozwoju systemu było z kolei przystosowanie go do współpracy z urządzeniami mobilnymi?

Taka potrzeba pojawiła się mniej więcej po roku od produkcyjnego uruchomienia systemu. W procesie zarządzaniem majątkiem sieciowym, tak bardzo rozproszonym jak nasz, wymagane jest prowadzenie tzw. obligatoryjnych prac planowych, czyli cyklicznego sprawdzania stanu technicznego tych urządzeń poprzez weryfikację w terenie. Początkowo wykonywaliśmy te prace analogowo. System drukował odpowiednie kwestionariusze, które po wypełnieniu ponownie były wprowadzane do komputera. Było to oczywiście bardzo kłopotliwe, dlatego zdecydowaliśmy się wyeliminować etap przenoszenia danych pomiędzy kartką papieru a urządzeniami cyfrowymi i takie właśnie rozwiązanie opracowaliśmy wspólnie z gliwicką firmą LGBS. Na efekty nie trzeba było zresztą długo czekać. Zauważalnie wzrosła efektywność prowadzenia oględzin. Także dzięki temu, że udało się za jednym razem wyeliminować całą gamę błędów, które powstawały w trakcie przepisywania danych z formularzy do komputera. Wcześniej odpowiedzi były wpisywane ręcznie, a teraz wybierane są ze słownika, co w naturalny sposób pomaga unikać prostych literówek czy niejasnych sformułowań.


Zapewne już myślicie Państwo nad tym, co jeszcze można w tym systemie poprawić czy zmodyfikować?

Rozwój systemu to jest niekończąca się praca, która trwa cały czas. Do głowy przychodzą nam coraz to nowe pomysły. Poza informatyzacją coraz to nowych procesów związanych z zarządzaniem siecią elektroenergetyczną i budowaniem interfejsów z innymi obszarami, rozwijamy też zakres informacji objętych mapą. Początkowo cyfrowe mapy przygotowywaliśmy tylko dla tych obszarów, na których mamy naszą sieć energetyczną. Nie było potrzeby przygotowywać oddzielnych map na przykład dla obszarów leśnych. W takich wypadkach wystarczał standardowy raster. Obecnie z racji tego, że nasza sieć się rozwija i stale pojawiają się nowi klienci, stopniowo uzupełniamy te „białe plamy”. Dodatkowo dużo wysiłku kosztuje nas utrzymanie aktualności naszych map. Inwestycje w naszym regionie są bardzo intensywne, a budowa nowych dróg czy autostrad powoduje duże zmiany w infrastrukturze podziemnej, co wymusza na nas stałe wprowadzanie korekt w tych sekcjach mapy, gdzie takie zmiany występują.


Widzicie Państwo potrzebę wprowadzenia także nowych funkcjonalności?

Jak najbardziej. Bardzo istotną funkcją, nad którą cały czas pracujemy, jest rozszerzenie współpracy naszego systemu z urządzeniami mobilnymi. Cały czas borykamy się z problemem jakości informacji ujętych w części opisowej naszych map. Często w czasie prac planowych okazuje się, że posiadane przez nas informacje na temat poszczególnych urządzeń są albo niewłaściwe, albo nieaktualne. Dlatego szukamy obecnie prostego sposobu na to, żeby efektywnie zadbać o aktualność wiedzy o naszym majątku. Kierunek, który obraliśmy jest taki, żeby w trakcie tych cyklicznych oględzin, gdy mamy bezpośrednią styczność z urządzeniami, można było dokonać ich inwentaryzacji. Pracujemy więc nad tym, żeby za pomocą urządzeń mobilnych dało się wynieść w teren fragmenty mapy, na miejscu dokonać weryfikacji posiadanych informacji i ewentualnie nanieść stosowne poprawki, a po powrocie w prosty sposób zsynchronizować je z bazą danych na serwerze. W tej chwili mogę powiedzieć, że pewne elementy tego nowego rozwiązania już funkcjonują i są przez nas aktualnie testowane. Z jednej strony są to narzędzia pozwalające na pełną edycję danych, które przeznaczone są na urządzenia klasy tablet PC, z drugiej – mniejsze aplikacje o nieco zawężonych możliwościach, które mogłyby działać na urządzeniach typu PDA.


Jaka jest skala wykorzystania tych rozwiązań w Państwa firmie?

Obecnie mamy już w użyciu ponad sto urządzeń mobilnych, lada chwila będziemy mieli bodaj kolejne sto. Jest to więc cała armia ludzi, którzy mają te urządzenia i wspomagają się nimi w codziennej pracy.


Krótko mówiąc system bardzo dynamicznie się rozwija?

Tak, myślę nawet, że to jest taki kierunek, który musi się rozwijać, bo jest najbardziej właściwy. Idąc jeszcze dalej w rozwiązania mobilne to myślę, że będziemy chcieli wykorzystywać je w zakresie bardziej dynamicznych funkcji pozwalających między innymi usprawniać procesy zarządzania pracą sieci. To jest obszar związany z dyspozycją, z przełączeniami, z pracą brygad w terenie i zarządzaniem tymi brygadami. Przy pomocy odpowiedniej łączności - a mamy w planach także rozwiązania do łączności bezpośredniej - możliwe będzie zdalne przekazywanie poleceń do naszych urządzeń, dokonywania na odległość inwentaryzacji, czy pewnych zmian w działaniu sieci. To są te kierunki, które na pewno są jeszcze przed nami.

Jednym zdaniem

2018-10-04  Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zorganizuje konkurs na dotacje dla projektów związanych z OZE, kogeneracją i efektywnością energetyczną. Do podziału między wnioskodawców jest 10,7 mln zł.
2018-10-03  Ceny ofertowe sprzedaży energii detalicznej na 2019 rok dla odbiorców biznesowych na rynku konkurencyjnym są na poziomie 320-350 zł/MWh. To oznacza podwyżkę nawet o 50 proc. - przekonuje Michał Suska, prezes zarządu Energomiksu.
2018-09-19  "Polityka energetyczna w Polsce już trwa - to nie jest tak, że szczyt klimatyczny będzie przełomem. Szczyt będzie potwierdzeniem tej strategii, nowej polityki energetycznej w Polsce" - zadeklarował w Katowicach minister środowiska, Henryk Kowalczyk.
2018-09-18  Dwa modele pociągu Coradia iLint zasilane wodorem rozpoczęły przewóz pasażerów w Dolnej Saksonii. Jednostki rozpędzają się do 140 km/h i mają zasięg do 1000 km. To nowatorski sposób na ograniczenie emisji na niezelektryfikowanych liniach kolejowych.
2018-09-17  Na dachu Centrum Usług Wspólnych Jastrzębskiej Spółki Węglowej zainstalowano panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 30 kW. Dzięki tej inwestycji koszty utrzymania budynku obniżą się nawet o kilkanaście tysięcy złotych rocznie.
2018-09-14  Trzy oferty otrzymała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia w przetargu na zakup prawie 1 TWh w ciągu dwóch lat. Najtańszą z nich - opiewającą na 402,1 mln zł brutto - złożył Tauron, który pokonał Eneę (422,5 mln zł brutto) i Energę (464,5 mln zł brutto).
2018-09-10  Grupa PGE poinformowała, że do końca września będzie miała 25 punktów ładowania w miastach średniej wielkości i liczy na to, że do końca roku uda się podwoić tę liczbę. Jednym z głównych rynków koncernu są obecnie miejscowości uzdrowiskowe.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.