Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

2013-10-30

Energetyka prosumencka oczami humanistów


Potencjał rozwoju energetyki prosumenckiej często utożsamiany jest z poziomem rozwoju wiedzy technicznej pozwalającej na konstruowanie coraz wydajniejszych instalacji do pozyskiwania energii z OZE. Tymczasem równie ważne – jak podkreśla prof. Jan Popczyk, prezes Stowarzyszenia Klaster 3x20 – jest wsparcie procesu budowy energetyki rozproszonej od strony ekonomicznej i społecznej. Właśnie tej ostatniej poświęcone było seminarium, które odbyło się w czwartek 17 października na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie to było unikalną okazją do spojrzenia na problematykę energetyki prosumenckiej oczami socjologów, politologów czy filozofów.

Tę ostatnią dziedzinę nauki reprezentował prof. Andrzej Kiepas, specjalizujący się w filozofii techniki. Zwrócił on uwagę na konflikt, jakiego areną stało się zagadnienie energetyki prosumenckiej. Zadaniem prof. Kiepasa jest to kolejna odsłona sporu, który powraca za każdym razem, gdy pojawia się próba wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych. Także i tym razem rynek podzielił się na dwa obozy – beneficjentów i oponentów. Jak podkreślił w swoim referacie prof. Kiepas, istotnym jest fakt, że siły obu obozów nie są zrównoważone, a interesariusze opowiadający się za utrzymaniem status quo, a więc przedstawiciele tzw. energetyki WEK i powiązany z nią przemysł wydobywczy, są lepiej zorganizowani i dysponują większą siłą ekonomiczną, dzięki czemu mogą skutecznie hamować postęp zmian. Stąd konieczne jest aby beneficjenci zmian systemowych również łączyli się we wspólnym celu i razem dążyli do wdrożenia korzystnych dla siebie rozwiązań.

Prof. Marian Mitręga, kierownik Zakładu Polityki Społecznej, przestrzegł natomiast przed zbyt szybkim wprowadzaniem zmian. Niska świadomość społeczna w temacie energetyki prosumenckiej i brak należytego doradztwa połączony z barierą ekonomiczną, jaka występuje w wielu gospodarstwach domowych może bowiem doprowadzić do powstania grupy wykluczonej energetycznie. Jeśli promowany obecnie przez władze między innymi Krakowa zakaz opalania mieszkań węglem upowszechni się także w innych częściach kraju, wiele osób może zostać pozbawionych dostępu do energii. Zdaniem prof. Mitręgi, dążąc do rozwoju energetyki prosumenckiej, należy pozostawić więc również alternatywę w postaci nowoczesnych technologii wykorzystujących węgiel. - Zanim zadecydujemy, czy iść czy biec, najpierw trzeba przeprowadzić uczciwy bilans zysków i strat. Ponieważ w tym biegu łatwo podłożyć sobie nogę i przegrać, bo okaże się, że idea jest słuszna, ale uwarunkowania zewnętrzne jeszcze nie sprzyjają jej wystarczająco – podsumował swoje wystąpienie profesor.

Na koniec głos zabrał prof. Marek Jachimowski, dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego oraz specjalista w dziedzinie nowych mediów. Zwrócił on uwagę, że w literaturze spotyka się dwa typy prosumentów – oprócz tradycyjnego rozumienia, jako podmiotów wytwarzający produkty na własne potrzeby, termin „prosumenci” stosuje się także dla określenia grupy użytkowników mediów społecznościowych, którzy są aktywnymi konsumentami i częstokroć współpracują z producentami w celach promocyjnych. W tym ostatnim przypadku mówić można o zjawisku energii społecznej, która stanowi siłę napędową ludzkości i od czasów starożytnych generowana jest przez media – począwszy od traktatów filozoficznych i świętych ksiąg religijnych. Co istotne, energia społeczna może przyczynić się również do uspołecznienia (czyli popularyzacji) energetyki prosumenckiej. - Jeśli ta energia społeczna będzie na tyle silna, że ta nowa energia prosumencka będzie miała szansę stać się równorzędną energią, to będziemy mogli tworzyć nowy rodzaj społeczeństwa – przekonywał zebranych prof. Jachimowski.

Podczas seminarium nie udało się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Wiele z nich znajdzie swoją odpowiedź dopiero w przyszłości. Prof. Marek Jachimowski głośno zastanawiał się między innymi, jak potoczy się rozwój energetyki prosumenckiej. - Czy jesteśmy świadkami początku przeistaczania się społeczeństwa konsumenckiego w prosumenckie, czy raczej prosumenci staną się odrębną grupą będącą jedynie uzupełnieniem dla działań wielkich korporacji? – pytał profesor. O tym, jakiej odpowiedzi udzieli społeczeństwo zadecydują jedna nie tylko działania inżynierów zaangażowanych w budowanie energetyki prosumenckiej, ale być może w równej mierze także wysiłki przedstawicieli nauk społecznych. Właśnie dlatego na zakończenie seminarium podjęto decyzję o rozpoczęciu długofalowej współpracy w tej kwestii pomiędzy naukowcami z Uniwersytetu Śląskiego i Politechniki Śląskiej. Tym bardziej, że jak przekonywali inni prelegenci, to właśnie Śląsk może mieć w tej kwestii decydujący głos. To właśnie ten region – jak przypomniał prof. Jan Popczyk – już dwukrotnie stawał w energetycznej awangardzie. Najpierw na przełomie XVIII i XIX w. gdy rozpoczynała się rewolucja przemysłowa, a następnie tuż po drugiej wojnie światowej, gdy na Śląsku zainstalowane było dwie trzecie mocy, którą dysponował wówczas polski system elektroenergetyczny.

Przydatne w kształtowaniu postaw prosumenckich okazać się mogą między innymi spostrzeżenia poczynione przez socjologów energii. Zakres zainteresowań tej dziedziny wiedzy zarysował przed zebranymi zespół socjologów pod kierownictwem prof. Adama Bartoszka. W największym skrócie, socjologia energii – jak można przeczytać w książce „Energetyka a społeczeństwo” Władysława Misiaka i Zbigniewa Łuckiego – ma między innymi na celu „badanie […] relacji między energetyką a społecznymi zmianami postaw oraz preferencji użytkowników i odbiorców energii”. Dzięki temu może dostarczyć cennych narzędzi wsparcia dla instrumentów polityki energetycznej, skłaniających użytkowników między innymi do oszczędzania energii pod wpływem sił rynkowych i postępu technicznego. Przechodząc do bardziej praktycznych aspektów wykorzystania wiedzy socjologicznej do kreowania polityki energetycznej, zespół prof. Bartoszka zasygnalizował możliwość wsparcia takich obszarów, jak badanie postaw mieszkańców, badanie stylu życia konsumentów oraz subkultur energetycznych, ocenianie wpływu inwestycji energetycznych na społeczność lokalną, realizowanie działań edukacyjnych skierowanych do różnego typu aktorów uwikłanych w energetykę prosumencką, a także opracowanie kompendium wiedzy dla prosumentów dostarczającego informacje o procedurach oraz zasadach i korzyściach z inwestowania w zieloną energię. Podstawową korzyścią – jak podkreślili naukowcy – wykorzystania narzędzi socjologicznych będzie zaś przede wszystkim „wprowadzanie energetyki prosumpcyjnej z ludźmi a nie przeciw ludziom, a więc działanie w ramach partycypacyjnego, a nie paternalistycznego rozwoju modelu energetyki”.

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.