Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

2014-06-17

O rewolucji energetycznej w Katowicach


- Zmiany, które nastąpią w ciągu najbliższych 30 lat będą nie mniejsze, niż te, które zachodziły podczas pierwszej rewolucji przemysłowej w XIX w. – tak nową doktrynę energetyczną Niemiec, tzw. Energiewende, skomentował Peter Knitsch, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Nadrenii Północnej-Westfalii. - Górny Śląsk oraz Nadrenia Północna-Westfalia, które wyrosły na pierwszej rewolucji przemysłowej, powinny również przyjąć wiodącą rolę w rewolucji, przed którą właśnie stajemy – podkreślił.

O tym, jak tego dokonać rozmawiano w zeszłym tygodniu w Katowicach podczas VI Forum Nowej Gospodarki. Impreza, która ma za zadanie służyć pobudzeniu współpracy w zakresie energetyki województw śląskiego i małopolskiego, odbywa się dwa razy do roku na przemian w Katowicach i Krakowie. Podczas ostatniej edycji gościem specjalnym Forum była delegacja z zaprzyjaźnionego ze Śląskiem niemieckiego kraju związkowego.

Nadrenia Północna-Westfalia, której sercem jest tzw. Zagłębie Ruhry, odpowiada za 30% konsumpcji energii w Niemczech, dlatego jest dla naszych zachodnich sąsiadów tak ważnym poligonem nowej doktryny energetycznej. Zagłębie Ruhry, podobnie jak Górny Śląsk, wyrosło na wydobyciu węgla kamiennego, co wciąż ma wpływ na duży udział tego surowca w miksie energetycznym oraz – co za tym idzie – wysoki poziom emisji gazów cieplarnianych. Aby zaradzić tym problemom Nadrenia Północna-Westfalia rozpoczęła wdrażanie Krajowej Ustawy o Ochronie Klimatu, która zakłada między innymi wymóg redukcji emisji dwutlenku węgla: o 25% do 2020 roku i o 80% do roku 2050. - Aby powstrzymać niekorzystne zmiany klimatyczne kraje uprzemysłowione, takie jak Niemcy, muszą podjąć tego typu zdecydowane kroki. Przeciwko uzależnieniu od paliw kopalnych przemawia również fakt, że tego typu zasoby są już obecnie na wyczerpaniu – przekonywał minister Knitsch.

Okazuje się przy okazji, że odnawialne źródła energii mogą w przyszłości stanowić o sile nadreńskiej gospodarki. Już dziś w tym mocno uprzemysłowionym kraju związkowym działa 3,8 tys. przedsiębiorstw specjalizujących się w energetyce odnawialnej, które zatrudniają 28 tys. pracowników i generują obrót rzędu 7,5 mld euro. Zdaniem Petera Knitscha, kluczowym dla powodzenia planów zakładających między innymi całkowitą rezygnację Niemiec z energetyki jądrowej będzie zaś rozwój systemów magazynowania prądu. Dzięki temu energia pochodząca z OZE będzie dostępna bez przerw związanych z brakiem wiatru lub słońca.

W podobnym tonie wypowiadał się reprezentujący Politechnikę Śląską prof. Jan Popczyk, które podkreślał jednocześnie, że nie można o rewolucji energetycznej mówić w oderwaniu od sytuacji w kraju. - W Polsce stara energetyka ma twarz bezpieczeństwa energetycznego, a nowa energetyka, ta które budzi u nas takie kontrowersje, kojarzy się głównie z narzuconą nam unijną polityką klimatyczną. Stąd rodzi się pewien konflikt, a zadecydowanie za słabo podkreśla się fakt, że przebudowa energetyki stanowi szansę budowania istotnych przewag konkurencyjnych – analizował prof. Popczyk.

Uczestniczący w debacie przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej starali się z kolei tonować nieco te rewolucyjne zapędy przypominając, że polska energetyka bez węgla wciąż nie ma racji bytu. Prof. Tadeusz Słomka, rektor krakowskiej uczelni, wskazywał z jednej strony na zaangażowanie kierowanej przez siebie jednostki w budowę za przeszło 200 mln zł nowoczesnego Centrum Energetyki, które pomieści czterdzieści specjalistycznych laboratoriów badawczych, podkreślając jednocześnie wkład AGH w eksperymentalne projekty polegające na zgazowywaniu węgla. – Każdy rozwinięty kraj stara się zdywersyfikować wytwarzanie energii, czyli pozyskiwać ją z różnych źródeł. My również będziemy stale rozwijać udział energii odnawialnej, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast węgiel jeszcze przez długie lata pozostanie tym głównym źródłem pozyskiwania energii – przekonywał rektor Słomka, który podkreślał, że plotki o wyczerpaniu się złóż paliw kopalnych są zdecydowanie przedwczesne. Na całym świecie stale odkrywane są bowiem nowe złoża ropy czy gazu, a wraz z rozwojem technologii rozpoczynana jest również eksploatacja złóż do tej pory uważanych za nieopłacalne do wydobywania. W efekcie tego dziś potencjał wydobywczy jest znacznie większy, niż w latach 70. ubiegłego wieku, gdy po raz pierwszy zaczęto przewidywać rychły upadek górnictwa.

- Nie obrażajmy się na żaden rodzaj energii – podsumował rektor AGH. - Nie ma czegoś takiego, jak brudna energia z węgla. Nie spalamy go po prostu jeszcze tak czysto, jak powinniśmy to robić – zakończył.

Z oczywistych względów węgiel w obronę wzięły również koncerny energetyczne. – Rozwój OZE to skok cywilizacyjny w erę postindustrialną. To ogromy impuls dla innowacji, rozwoju technologii i zmian społecznych – nie miała wątpliwości Katarzyna Rozenfeld, wiceprezes Tauronu. Od razu zaznaczyła jednak, że nie da się bez negatywnych konsekwencji dla gospodarki porzucić tego potencjału energetycznego, który wypracowaliśmy w Polsce w minionych dziesięcioleciach. Michał Prażyński, reprezentujący spółkę Enea, podkreślał natomiast, że nie należy błędnie postrzegać technologii węglowych i odnawialnych źródeł energii w kategoriach konfliktu. Obie te gałęzie energetyki mogą bowiem i powinny się wzajemnie uzupełniać.

Ciekawy głos w dyskusji zabrał również Janusz Ogieło z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które w ramach racjonalizacji wydatków bieżących podjęło decyzję o zdecydowanym zainwestowaniu w odnawialną energię. Obok klasycznych instalacji, takich jak panele fotowoltaiczne zlokalizowane na zbiorniku stacji wodociągowej w Rudzie Śląskiej czy mała elektrownia wodna na Białej Przemszy w Sosnowcu, GPW prowadzi również prace nad wykorzystaniem do celów energetycznych swojej sieci wodociągowej.

Otwierający dyskusję marszałek Mirosław Sekuła trafnie zauważył natomiast, że największą szansą dla południowej Polski na to, aby wsiąść na fotel lidera zmian w energetyce jest udana współpraca. Temu celowi służyć ma między innymi wspólne dla trzech województw – małopolskiego, śląskiego i opolskiego – przedstawicielstwo w Brukseli, a także tego typu rozmowy i wynikające z nich wspólne projekty badawcze. Marszałek województwa śląskiego z satysfakcją przyznał, że taka współpraca już się odbywa, co zresztą potwierdzili inni uczestnicy dyskusji, którzy podawali konkretne przykłady kooperacji. - Dzięki tej współpracy mamy szansę zbudować takie przewagi w sektorze nowych technologii, jakich nie ma nigdzie w Polsce – podsumował Sekuła.

Jednym zdaniem

2020-05-25  NFOŚiGW ogłosił dwa nabory wniosków o dofinansowanie z tzw. funduszy norweskich. Dotacje skierowane mają być do małych elektrowni wodnych oraz na budowę geotermalnych źródeł ciepła. W sumie do rozdania jest 44 mln zł.
2020-05-25  50 przegubowych autobusów elektrycznych oraz 50 sztuk dedykowanych urządzeń ładujących za pośrednictwem złącza plug-in zamówiło MPK Kraków od firmy Solaris z Bolechowa pod Poznaniem. Kontrakt warty jest 165,5 mln zł.
2020-05-20  Spółka Energa Oświetlenie podpisała umowę z miastem Frombork dotyczącą modernizacji infrastruktury oświetlenia ulicznego. Podobne inwestycje planowane są również w Świdwinie i Olsztynku oraz gminach Manowo, Kowal i Człuchów.
2020-05-19  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowy na dzierżawę terenu na 17 Miejscach Obsługi Podróżnych klasy I (MOP) przy autostradach w celu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania oraz świadczenia usługi ładowania pojazdów elektrycznych.
2020-05-18  EBOiR udzieli kredytów o łącznej wartości 280 mln zł na portfel prawie 200 MW mocy OZE w Polsce. Wsparcie otrzymają m. in. inwestycje wiatrowe Linowo (58 MW), Udanin (50 MW) i Rzepin (48 MW) oraz fotowoltaiczne o łącznej mocy 25 MW.
2020-05-14  "W Polsce już ponad 80 projektów jest finansowanych z unijnego Programu LIFE. Z uwagi na wyzwania klimatyczne, chcemy zwiększyć liczbę projektów LIFE w Polsce w tegorocznym naborze, jak również w kolejnych latach" - powiedział minister Michał Kurtyka.
2020-05-14  Energa Obrót udostępniła osobom zainteresowanym własną instalacją fotowoltaiczną nowe narzędzie. W internetowym kalkulatorze klienci przeliczą, jakiej mocy instalacji potrzebują, na jakie zniżki mogą liczyć oraz jak szybko zwróci się jej koszt.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.