Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2022-01-04  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu krakowska flota będzie liczyć 100 elektryków.
2021-12-28  Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Współpracę przy jej realizacji zadeklarowało 15 gmin.
2021-12-22  Na koniec listopada w Polsce były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W samym tylko roku 2021 ich liczba niemal się podwoiła. Przez 11 miesięcy tego roku zarejestrowano 16 629 takich pojazdów.
2021-12-21  Częstochowa i okoliczne gminy chcą wspólnie rozwijać niskoemisyjną gospodarkę energetyczną z udziałem środków unijnych. Porozumienie dotyczące powołania klastra energii podpisali 20 grudnia samorządowcy, związek subregionalny oraz DOEKO Group.
2021-12-20  Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Złoży się na to podwyżka cen energii oraz dystrybucji.
2021-12-17  W 2020 roku farmy fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały o 176 proc. więcej energii elektrycznej niż w 2019 r. - podał GUS. Moc instalacji PV wzrosła w tym czasie o 157 proc. Na koniec 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 3955 MW.
2021-12-16  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR. Ustawa wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów w formie net-billingu.

2015-05-15

Czy jest przyszłość po węglu?

Uczestnicy debaty w Galerii ZPAP (od lewej): Patryk Białas, Katarzyna Guzek, Dariusz Szwed i Bartłomiej Kozek oraz prowadzący Artur Wieczorek.

Znajdujące się wciąż pod Śląskiem spore pokłady węgla, tysiące pracujących przy jego wydobyciu ludzi i nieprzejednana postawa górniczych związkowców, którzy potrafią wywalczyć w Warszawie korzystne dla siebie decyzje polityczne to prawdopodobnie największa obecnie bariera wstrzymująca w Polsce tzw. zieloną transformację, czyli przejście od kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Tymczasem, jak przekonywali uczestnicy debaty „Górny Śląsk – jaka przyszłość po węglu?” zorganizowanej przez Fundację Strefa Zieleni oraz Fundację im. Heinricha Bölla w Polsce, zielona energia nie tylko jest przyjazna środowisku i zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa energetycznego, ale daje szansę utworzyć do 2020 roku nawet 350 tys. tzw. zielonych miejsc pracy.

Zielone miejsca pracy to szeroko rozumiane zajęcia związane z ochroną przyrody. Nie chodzi więc wyłącznie o sektor odnawialnych źródeł energii, ale także oszczędzanie energii i surowców, ograniczanie odpadów i zanieczyszczeń oraz ochronę różnorodności biologicznej i ekosystemów. Zdaniem Dariusza Szweda, szefa Rady Programowej Zielonego Instytutu oraz doradcy prezydenta Słupska ds. zagranicznych, Górny Śląsk ma duży potencjał w zakresie miejsc pracy w takich dziedzinach, jak gospodarka wodna czy ekologiczne rolnictwo.

Zdaniem Szweda era węgla w województwie Śląskim bezpowrotnie się kończy. Już dziś większość PKB w tym regionie pochodzi nie z przemysłu, ale z usług. – Najpóźniej do 2030 roku skończy się sektor węglowy w Polsce. Po prostu nie będzie ekonomicznego sensu jego wydobycia, w ślad za tym pójdą również decyzje polityczne. Przejście Śląska i Polski na zasilanie wyłącznie energią odnawialną jest tylko kwestią czasu i stanie się to jeszcze przed 2050 rokiem – podkreślał Szwed podczas debaty, która odbyła się 14 maja w Galerii ZPAP w Katowicach.

Te optymistyczne nastroje tonowała nieco Katarzyna Guzek z Greenpeace Polska. Powołując się na raport przygotowany przez swoją organizację przekonywała, że do 2050 roku udział OZE w miksie energetycznym Polski może wynieść 88%. Pozostała energia wciąż będzie pochodziła z węgla. Liczba miejsc pracy wcale się jednak nie skurczy. Jej zdaniem tylko dzięki wpisaniu poprawki prosumenckiej do Ustawy o odnawialnych źródłach energii możliwe będzie utworzenie 70 tys. nowych miejsc pracy. Gdyby jednak udało się kontynuować zmiany korzystne dla OZE, proporcjonalnie rosnąć będzie również ilość miejsc pracy w tym sektorze.

Zdaniem Dariusza Szweda, kryzys klimatyczny, który rozgrywa się na naszych oczach porównać można do kryzysu ekonomicznego lat 20. i 30. XX wieku i tak samo jak wtedy potrzebne są dziś odważne decyzje i wprowadzanie nowego ładu gospodarczego. Jego zdaniem żaden region nie jest na to bardziej gotowy, niż właśnie Śląsk, który od lat stoi w awangardzie polskiej gospodarki.

Bardziej pesymistycznie do tematu podszedł Patryk Białas, dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym „Euro-Centrum” w Katowicach. Jego zdaniem Katowice oraz województwo śląskie przodują, ale przede wszystkim w tworzeniu planów i strategii, za którymi nie idą jednak konkretne działania. W nowej perspektywie środków unijnych na gospodarkę niskoemisyjną zapisany jest miliard złotych, ale nikt tak naprawdę nie ma pomysłu, na co te pieniądze wydać i w jaki sposób realnie zapobiegać zmianom klimatu. Siłą regionu są za to dynamicznie działające przedsiębiorstwa z branży OZE. To właśnie ze Śląska pochodzi blisko połowa polskich kolektorów słonecznych. - Mam kontakt z firmą, która produkuje 130 kolektorów dziennie i wszystkie znajdują kupców. A z racji tego, że są nie tylko tanie, ale też dobre jakościowo, część z nich trafia również na eksport – przekonywał Białas.

W czasie debaty nie udało się uciec od porównań sytuacji z polskiej z Niemcami. Nasi zachodni sąsiedzi w rozwoju energetyki odnawialnej są bowiem w miejscu, w którym my chcielibyśmy być za kilkanaście lat. – Sekret niemieckiej gospodarki tkwi w tym, że nie przywiązuje się do miejsc pracy tylko dlatego, że one już istnieją. Niemcy zawsze wolą tworzyć takie stanowiska, które w danej chwili są potrzebne. Dlatego niemiecka gospodarka tak dobrze się rozwija i generuje tyle zielonych miejsc pracy – przekonywał Bartłomiej Kozek, członek zarządu Fundacji Strefa Zieleni. Jego zdaniem w Polsce poważną barierą w rozwoju zielonej energii jest sprzeciw górniczych związków zawodowych, które widzą w tym zjawisku zagrożenie dla swojej branży i zatrudnionych w niej pracownikach. Dariusz Szwed użył nawet określenia „religia węglowa”, które miało na celu zobrazować nabożny stosunek, jakim wiele osób traktuje w Polsce węgiel i górnictwo. Takie antyrynkowe podejście, które przekłada się później na decyzje polityczne, hamuje w konsekwencji naszą gospodarkę.

O tym, że zielona transformacja wcale nie musi potęgować problemów z bezrobociem również przekonują przykłady niemieckiej z Zagłębia Ruhry, gdzie opór społeczny przed odejściem od energetyki węglowej był nawet większy, niż w Polsce. Sytuację udało się rozwiązać dzięki uruchomieniu specjalnego programu szkoleń, dzięki któremu możliwe było przekwalifikowanie byłych górników na właścicieli certyfikowanych firm instalujących technologie OZE. – Pracownikowi zależy na tym, żeby mieć pracę i godną wypłatę. Ale ona wcale nie musi być pod ziemią. Trzeba po prostu pokazać im alternatywę, tak samo, jak zrobiono to właśnie w Niemczech – przekonywał Patryk Białas, który ma duże doświadczenie w kontaktach z niemiecką branżą OZE, gdyż regularnie organizuje giełdy gospodarcze, na których spotykają się przedsiębiorcy z obu stron Odry.

Uczestnicy debaty nie mieli wątpliwości, że dopisana kilka tygodni temu do Ustawy o OZE poprawka prosumencka to krok we właściwym kierunku. Dariusz Szwed przekonywał, że konieczna jest demokratyzacja energetyki w Polsce, a jedną drogą do tego jest wzmacnianie sektora energetyki prosumenckiej. Odnawialne źródła energii nie są jego zdaniem celem samym w sobie. Ważniejsze jest, żeby obywatele partycypowali w jej wdrażaniu, a nie byli jedynie klientami farm wiatrowych czy słonecznych budowanych przez państwowe koncerny energetyczne. Na ten właśnie cel powinny pójść, jego zdaniem, środki unijne zapisane w obecnej perspektywie budżetowej na ograniczanie emisji. Czy jednak obywatele mogą w tej sprawie liczyć na jakieś wsparcie? Rząd oraz posłowie Platformy Obywatelskiej już przy głosowaniu w sprawie Ustawy OZE pokazali, że ich podstawowym celem jest jednak wspieranie koncernów energetycznych, a nie oddolnych inicjatyw. Jaka jednak w procesie demokratyzacji energetyki może być rola samorządów?

Zdaniem Katarzyny Guzek samorządy mają w tej sprawie związane ręce, gdyż zostały zupełnie pominięte w tekście ustawy o OZE. Posłowie zabrali samorządowcom wszelkie narzędzia niezbędne do tego, aby gminy same mogły stawać się prosumentami. Głównym celem powinna być więc teraz mobilizacja społeczna, która pozwoliłaby po raz kolejny wpłynąć na kształt Ustawy o OZE i wprowadzić do niej niezbędne zmiany.

Innego zdanie był Patryk Białas, który wskazywał na to, że samorządy dysponują sporymi zasobami finansowymi, które – nawet jeśli nie wykorzystają ich bezpośrednio – mogą przekazać swoim mieszkańcom. Przykładem może tu być na przykład program „Prosument” realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym gminy występują właśnie w roli pośredników. Pierwsza transza środków przewidzianych w tym programie rozeszła się błyskawicznie, co pokazuje, że takie inicjatywy są w Polsce bardzo potrzebne. Właśnie dlatego tworzone są koncepcje innych, podobnych przedsięwzięć. – W ramach Forum Nowej Gospodarki opracowaliśmy koncepcję programu dla województw śląskiego i małopolskiego, który miałby wartość 2 mld zł. Ideą było wspieranie rozwoju rynku mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, a środki dystrybuowane miałyby być poprzez otwarte konkursy. We wstępnych rozmowach uzyskaliśmy poparcie zarówno zarządów województw, jaki i Ministerstwa Gospodarki, ale programu póki co wciąż nie udało się wdrożyć. Myślę, że zabrakło przede wszystkim konsekwentnych działań ze strony urzędników niższego szczebla – podsumował Białas.

Już w kuluarach po debacie o słupskich pomysłach na rozwój zielonej energetyki opowiedział nam Dariusz Szwed. Plany nowego prezydenta Słupska, Roberta Biedronia, są w tym zakresie bardzo ambitne. Póki co wstrzymuje je jednak duże zadłużenie miasta. – Po pierwszych miesiącach prac okazało się, że na razie nie stać nas na bardziej zdecydowane działania. W pierwszej kolejności musimy oddłużyć miasto w czym z pewnością pomogą nam działania efektywnościowe zmierzające do zmniejszenia konsumpcji energii – informował Szwed. Nie zmienia to jednak faktu, że pomorskie miasto przede wszystkim dzięki wykorzystaniu potencjału ekspertów od zielonej energii oraz konsekwentnym działaniom ma szansę do łączyć do krajowej awangardy gmin specjalizujących się w innowacyjnym podejściu do energetyki komunalnej.

Jednym zdaniem

2022-01-04  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu krakowska flota będzie liczyć 100 elektryków.
2021-12-28  Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Współpracę przy jej realizacji zadeklarowało 15 gmin.
2021-12-22  Na koniec listopada w Polsce były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W samym tylko roku 2021 ich liczba niemal się podwoiła. Przez 11 miesięcy tego roku zarejestrowano 16 629 takich pojazdów.
2021-12-21  Częstochowa i okoliczne gminy chcą wspólnie rozwijać niskoemisyjną gospodarkę energetyczną z udziałem środków unijnych. Porozumienie dotyczące powołania klastra energii podpisali 20 grudnia samorządowcy, związek subregionalny oraz DOEKO Group.
2021-12-20  Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Złoży się na to podwyżka cen energii oraz dystrybucji.
2021-12-17  W 2020 roku farmy fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały o 176 proc. więcej energii elektrycznej niż w 2019 r. - podał GUS. Moc instalacji PV wzrosła w tym czasie o 157 proc. Na koniec 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 3955 MW.
2021-12-16  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR. Ustawa wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów w formie net-billingu.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.