Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2019-04-12  Poczta Polska i Energa podpisały list intencyjny w sprawie budowy 20 stacji ładowania aut elektrycznych, które jesienią dołączą do floty pojazdów pocztowych. Poczta nie wyklucza, że w przyszłości stacje ładowania będą udostępniane także klientom firmy.
2019-04-10  760 MWh energii elektrycznej wyprodukowała w ciągu roku instalacja fotowoltaiczna Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. To o 10 proc. więcej, niż planowano. Instalacja obejmuje 25 dachów i składa się z 2771 paneli o łącznej mocy 739 kW.
2019-04-09  Bytom zmodernizuje oświetlenie uliczne wymieniając ponad 2,2 tys. wyeksploatowanych tradycyjnych lamp na energooszczędne ledowe. Projekt o wartości 3,4 mln zł pozwoli mniejszyć zużycie prądu o połowę, a rachunki o co najmniej 250 tys. zł w skali rocznie.
2019-04-03  Innogy Polska uruchomiła w Warszawie usługę wynajmu aut elektrycznych na minuty. Użytkownicy mogą korzystać główne z samochodów BMW i3 oraz 30 sportowych modeli BMW i3s. Docelowo usługa wypożyczenia obejmie 500 samochodów.
2019-03-29  Krakowscy radni chcą, by w mieście powstał Klaster Energii - umożliwi to gminie produkcję czystej i taniej energię na potrzeby własne i mieszkańców. W ciągu pół roku powstać ma analiza prawną, ekonomiczną i organizacyjna takiej inwestycji.
2019-03-28  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ok. 258 mln zł wsparcia z Funduszu Spójności na 27 projektów wysokosprawnej kogeneracji, z czego 22 to projekty budowy instalacji kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym, a 5 na biomasę.
2019-03-27  "Na przełomie 2022 i 2023 roku ruszymy z masową produkcją polskich samochodów elektrycznych" - zapowiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. Wciąż nie wiadomo, gdzie powstanie warta 2 mld zł fabryka EMP. Pod uwagę brane jest 17 lokalizacji.

2011-11-18

Oszczędzanie energii receptą na kryzys?


Redakcja: W okresie spowolnienia gospodarczego słowo “oszczędzanie” odmieniamy przez wszystkie przypadki. Coraz częściej dotyczy to także samorządów, które coraz gorzej radzą sobie z regulowaniem bieżących należności.

Zofia Wawrzyczek, prezes zarządu LGBS Energia: Tak, a duża część z tych wydatków, to koszty energii. Zasilenie i ogrzanie urzędów, szkół i innych jednostek samorządowych to dla większych miast koszt nawet kilkudziesięciu milionów złotych w skali roku. Część z tych pieniędzy można jednak zatrzymać w budżecie dzięki właściwemu zarządzaniu energią w skali gminy. Miasta, które zdecydowały się na utworzenie grup zakupowych i nabywanie energii w przetargach, notują kilkunastoprocentowe oszczędności. Pierwszym miastem, które poszło tym tropem była Częstochowa. W prasie można było przeczytać, że Poznań zaoszczędził na grupowych zakupach około 15 mln zł. Teraz w ich ślady coraz częściej idą inni.


Koszty energii można obniżyć także przez poprawę efektywności energetycznej i racjonalizację zużycia. Podejmowanie tego typu inicjatyw to jest jednak zadanie, którym do tej pory tylko nieliczne gminy się nie zajmowały. Jak każda inna nowinka, może to więc powodować u samorządowców pewien opór.

To prawda, ale właśnie w tym zakresie moja firma służy samorządowcom niezbędną pomocą. Misją spółki LGBS Energia jest dostarczanie rozwiązań i usług wspierających działania na rzecz poprawy efektywności energetycznej i obniżenia kosztów energii. Łączymy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie i znajomość problemów branży energetycznej z entuzjazmem młodego zespołu specjalistów IT oraz najnowszymi technologiami Microsoft. LGBS Energia aktywnie włącza się w przedsięwzięcia zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, wykorzystania źródeł odnawialnych i ograniczenia zużycia energii w budynkach, dostarczając wyspecjalizowane rozwiązania informatyczne. Nasze systemy wspierają przedsięwzięcia eko-energetyczne w każdej fazie ich realizacji, poczynając od audytu zużycia mediów, przez analizę zebranych danych i przygotowanie planu działania, po rozliczenie uzyskanych efektów. Na potrzeby rozliczeń grupowych zakupów energii stworzyliśmy także nowoczesny system LGBS Billing, zaprojektowany z myślą o potrzebach małych spółek posiadających koncesję na obrót energią elektryczną, gazem lub ciepłem.


Projekt oferowanego przez LGBS Energia systemu jest bardzo rozbudowany. Obejmuje kilka samodzielnych, wyspecjalizowanych komponentów, z których każdy ma bardzo konkretne zastosowanie. Proszę opowiedzieć o nich coś więcej.

W skład naszego Pakietu dla Efektywności Energetycznej docelowo wejdą takie systemy, jak Audyt Energetyczny, Billing, Odbiorniki Energii, Źródła Energii, Programy Zarządzania Energią oraz System Wspomagania Decyzji, zawierający moduły Analizy Zużycia Mediów, Symulator i Kontrakty ESCO.

Zakładamy, że każdy z systemów wchodzących w skład Pakietu może być wdrażany niezależnie od pozostałych i w dowolnej kolejności. Modułowa budowa i wewnętrzna integracja zapewnią elastyczne możliwości budowania indywidualnych rozwiązań. Nowoczesna technologia zapewnia również otwartość na integrację z innymi systemami użytkowanymi przez naszych klientów i pozyskiwanie danych z systemów niezależnego operatora pomiarów. Choć oddzielne, poszczególne systemy korzystają z tych samych zasobów. Wspólne są dane ewidencyjne oraz słowniki. Zapewnia to standaryzację i spójność danych w całym Pakiecie oraz integrację wszystkich systemów. Dzięki temu informacje wprowadzone w jednym systemie będą dostępne w dla całego Pakietu, a nakład pracy i koszty związane z wdrażaniem kolejnych modułów będą znacznie mniejsze. Ułatwi to także utrzymanie aktualności zgromadzonych danych, co jest niezwykle istotne w przypadku danych pochodzących z inwentaryzacji lub rozproszonych dokumentów i źródeł.

Elementem integracyjnym jest również System Wspomagania Decyzji. Połączenie danych pochodzących z różnych modułów Pakietu w systemie analitycznym umożliwi prowadzenie kompleksowych analiz związanych ze zużyciem mediów i realizacją projektów. Integracja z systemem pomiarów zapewni możliwość automatycznej aktualizacji danych o zużyciu mediów i obsługi Systemu przez niewielką liczbę użytkowników. Warto dodać, że projekt oprogramowania uwzględnia aktualne regulacje prawne, kierunki rozwoju branży energetycznej oraz standardy w zakresie pomiarów i metod szacowania oszczędności uzyskiwanych w wyniku inwestycji proekologicznych.

Na chwilę obecną dostępne są już systemy Billing i Audyt Energetyczny. W następnej kolejności zostanie wykonany System Wspomagania Decyzji, a cały pakiet - jak planujemy - będzie gotowy w połowie 2013 roku.


Rozumiem, że choć tego oprogramowania w większości fizycznie jeszcze nie ma, to może Pani już dzisiaj opowiedzieć, do czego będzie można je wykorzystywać?

Nasze oprogramowanie przeprowadzi użytkownika przez wszystkie fazy przedsięwzięcia związanego z zarządzaniem energią i będzie mu służyło pomocą na każdym etapie. Począwszy od audytu energetycznego, który przeprowadza się w ramach przygotowań do realizacji właściwego projektu, a kończąc na zarządzaniu wykorzystywanymi w systemie odbiornikami i źródłami energii.

Wykonanie audytu wymaga często pokonania trudności wynikających z rozproszenia źródeł gromadzonych danych. Łatwy dostęp do umów na dostawę mediów, faktur, liczników energii i innych informacji mają administratorzy obiektów objętych audytem. Nie ma jednak na ogół narzędzia, umożliwiającego samodzielne wprowadzenie potrzebnych danych z zachowaniem jakości niezbędnej dla uzyskania wiarygodnych wniosków końcowych. Często wykorzystywane są po prostu arkusze Excel. Z tych samych powodów dane zgromadzone w trakcie audytu rzadko są aktualizowane po jego zakończeniu. Ocena wyników zrealizowanych inwestycji i przygotowanie kolejnych projektów wiąże się więc z koniecznością zlecenia kolejnego audytu.
Wdrożenie już na tym wstępnym etapie systemu Audyt Energetyczny pozwoli rozwiązać te problemy. Dane z audytu są w nim gromadzone w centralnej bazie dostępnej dla wszystkich zaangażowanych podmiotów – pracowników Urzędu, audytora zewnętrznego, administratorów. Wszyscy korzystają z całości danych ewidencyjnych – umowy, odbiorcy i płatnicy, punkty poboru mediów, taryfy –oraz słowników, które zapewniają standaryzację danych. Dostęp przez przeglądarkę z zachowaniem pełnych zabezpieczeń poufności sprawia, że zebrane dane mogą być łatwo aktualizowane.

W przypadku wykorzystania systemu Billing do wystawiania faktur lub not księgowych związanych z rozliczeniem wspólnych zakupów energii, dane o zużyciu energii w bazie systemu Audyt Energetyczny są aktualizowane automatycznie.

Integracja z systemem Analizy Zużycia Mediów pozwala na łatwiejsze i szybsze przeprowadzenie analiz oraz udostępnianie ich wyników zainteresowanym podmiotom, niż ma to miejsce w przypadku wykorzystania arkuszy Excel i tabeli przestawnej. Znaczącą korzyścią z wdrożenia systemu jest też łatwość uzupełnienia zgromadzonych w nim danych o dodatkowe pozycje, które nie były rejestrowane w trakcie audytu. Często bowiem okazuje się, że dla realizacji zaplanowanych przedsięwzięć trzeba wprowadzić do bazy kolejne dane, jak parametry znaczących odbiorników energii, temperatura na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń itp.

Wdrożenie programów Odbiorniki Energii i Źródła Energii pozwoli nie tylko analizować strukturę zużycia mediów, ale także ocenić efekty instalacji urządzeń energooszczędnych lub lokalnych źródeł energii. Analiza różnych wariantów planowanych przedsięwzięć będzie możliwa dzięki zastosowaniu modułu Symulator. Parametry techniczne odbiorników i źródeł mogą być też istotnym czynnikiem uwzględnianym przy rozliczaniu umów o efekt energetyczny. Programy te są zintegrowane z systemem analitycznym Kontrakty ESCO, wspierającym oszacowanie uzyskanych oszczędności zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Oceny i Weryfikacji Efektywności (IPMVP).


Potencjalni klienci zainteresowani tym rozbudowanym opisem możliwości z pewnością nie mogą się doczekać informacji, w jaki sposób można kupić ten system.

Intencją LGBS Energia jest stworzenie użytkownikom systemu dogodnych warunków do zrobienia „pierwszego kroku” i późniejszej jego rozbudowy. Licencje na użytkowanie systemów będą udzielane w wersji otwartej. Na jej podstawie klient będzie mógł udostępnić funkcjonalność i dane systemu dowolnym podmiotom zaangażowanym w cyklu życia realizowanych inwestycji, a więc między innymi swoim pracownikom, administratorom budynków, audytorom i wykonawcom zewnętrznym.

Licencje na systemy dostępne przez przeglądarkę internetową będą udzielane dla nieograniczonej liczby użytkowników. Licencje na systemy instalowane na stacjach roboczych mogą być przyznawane dla użytkowników nazwanych lub bez limitu. Jesteśmy przekonani, że przyjęta polityka licencyjna będzie ułatwiać zlecanie pracochłonnych zadań na zewnątrz oraz sprzyjać optymalizacji nakładów finansowych i osiąganiu maksymalnych korzyści z wdrożenia systemu. Zapewniamy również o naszej gotowości do rozważenia indywidualnych uwarunkowań i zawierania umów niestandardowych.

Jednym zdaniem

2019-04-12  Poczta Polska i Energa podpisały list intencyjny w sprawie budowy 20 stacji ładowania aut elektrycznych, które jesienią dołączą do floty pojazdów pocztowych. Poczta nie wyklucza, że w przyszłości stacje ładowania będą udostępniane także klientom firmy.
2019-04-10  760 MWh energii elektrycznej wyprodukowała w ciągu roku instalacja fotowoltaiczna Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. To o 10 proc. więcej, niż planowano. Instalacja obejmuje 25 dachów i składa się z 2771 paneli o łącznej mocy 739 kW.
2019-04-09  Bytom zmodernizuje oświetlenie uliczne wymieniając ponad 2,2 tys. wyeksploatowanych tradycyjnych lamp na energooszczędne ledowe. Projekt o wartości 3,4 mln zł pozwoli mniejszyć zużycie prądu o połowę, a rachunki o co najmniej 250 tys. zł w skali rocznie.
2019-04-03  Innogy Polska uruchomiła w Warszawie usługę wynajmu aut elektrycznych na minuty. Użytkownicy mogą korzystać główne z samochodów BMW i3 oraz 30 sportowych modeli BMW i3s. Docelowo usługa wypożyczenia obejmie 500 samochodów.
2019-03-29  Krakowscy radni chcą, by w mieście powstał Klaster Energii - umożliwi to gminie produkcję czystej i taniej energię na potrzeby własne i mieszkańców. W ciągu pół roku powstać ma analiza prawną, ekonomiczną i organizacyjna takiej inwestycji.
2019-03-28  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy ok. 258 mln zł wsparcia z Funduszu Spójności na 27 projektów wysokosprawnej kogeneracji, z czego 22 to projekty budowy instalacji kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym, a 5 na biomasę.
2019-03-27  "Na przełomie 2022 i 2023 roku ruszymy z masową produkcją polskich samochodów elektrycznych" - zapowiedział Piotr Zaremba, prezes ElectroMobility Poland. Wciąż nie wiadomo, gdzie powstanie warta 2 mld zł fabryka EMP. Pod uwagę brane jest 17 lokalizacji.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.