Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-09-24  Energa Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawę blisko 500 tys. liczników zdalnego odczytu. Ich montaż rozpocznie się w przyszłym roku - poinformowała spółka. Obecnie Energa eksploatuje około 1,5 mln takich liczników.
2021-09-23  Około połowy ciepła, jakie będzie wytwarzać Elektrociepłownia Krosno, ma pochodzić ze spalania odpadów. Właśnie podpisano umowę na budowę instalacji, która będzie kosztować około 130 milionów złotych. Blok energetyczny ma spalać 22 tys. ton odpadów roczni
2021-09-22  Gmina Opole Lubelskie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na typu led. Za ponad 3,8 mln zł wymienione zostanie prawie 2,5 tysiąca lamp, co ograniczy zużycie energii o ok. 70 proc.
2021-09-21  Brzesko jest pierwszą gminą, która skorzysta z programu „Stop Smog” na nowych zasadach Brzeskie inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln zł mają objąć 20 niskoemisyjnych przedsięwzięć. NFOŚiGW rozpatruje już jednak wnioski kilkunastu kolejnych gmin.
2021-09-17  Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp zakończyły koszalińskie wodociągi. Inwestycję o wartości blisko 3,5 mln zł spółka w całości sfinansowała z własnych środków.
2021-09-13  "Ceny emisji dwutlenku węgla rosną, w związku z tym trzeba się spodziewać, że energia będzie musiała więcej kosztować" - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
2021-09-09  W ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze" złożono ponad 308 tys. wniosków na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu - poinformował NFOŚiGW. Dodano, że wnioski opiewają na ponad 5,3 mld zł, z czego wypłacono beneficjentom 1,9 mld zł.

2013-01-23

Wspólny cel - efektywność energetyczna

źródło: www.energy-cities.eu
Przedstawiane ostatnio na stronach naszego portalu klaster „3x20” oraz projekt „Serpente”, to tylko jedne z wielu inicjatyw mających na celu współpracę dla budowania efektywnej i zrównoważonej energetyki. Większość z nich ma charakter typowo lokalny, ale część to przedsięwzięcia na skalę międzynarodową o ugruntowanej pozycji i konkretnych sukcesach.

„Energy Cities” to stowarzyszenie, które powstało w 1990 roku we Francji, skupiające „władze lokalne zainteresowane swoją energetyczną przyszłością”. Obecnie reprezentuje już ponad tysiąc miast z trzydziestu krajów Europy. Część z nich zrzeszona jest bezpośrednio, inne za pośrednictwem lokalnych grup, takich jak Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”. „Energetyczne miasta” zajmują się promocją zrównoważonej energetyki poprzez działalność na forum instytucji unijnych oraz realizację własnych projektów i wymianę doświadczeń. Dodatkowo pozostają aktywne w takich obszarach, jak ochrona środowiska czy polityki miejskie.

Jedynym bezpośrednim członkiem europejskiego stowarzyszenia z Polski jest Bielsko-Biała. Członkiem, dodajmy, bardzo aktywnym. Wiceprezydent tego miasta, Zbigniew Michniowski, jest sekretarzem organizacji oraz prezesem polskiej filii „Energy Cities”. Jak podkreśla, działalność na rzecz efektywności energetycznej to nie jest rzecz bardzo medialna, ale w obecnych czasach konieczna, a członkostwo w „Energy Cities” to dla każdego miasta wielka pomoc. - To nam daje znakomity wgląd w rozwiązania, które inne kraje stosują. Staramy się na różne sposoby dotrzeć do ludzi z informacją, że warto oszczędzać klimat, warto oszczędzać energię i warto oszczędzać pieniądze - mówi Michniowski w wywiadzie dla „Portalu Samorządowego”. - Musimy nastawić się na to, żeby miasta faktycznie zarządzały swoimi zasobami bardzo efektywnie i oszczędnie. W miastach nie ma takich struktur i fachowców, którzy mogli by się tym zająć - dodaje. Takie eksperckie wsparcie zapewniają właśnie krajowe i europejskie stowarzyszenia dbające o rozwój zrównoważonej energetyki.

Stowarzyszenie „Energy Cities” nie poprzestaje jednak na doradzaniu wyłącznie swoim członkom. We współpracy z innymi europejskimi organizacjami wydało w ostatnim czasie niewielką broszurę zawierającą trzydzieści propozycji, jak sprawić, żeby miasta stawały się bardziej ekologiczne. Jak przekonuje wstępie do tego wydawnictwa Eckart Würzner, burmistrz niemieckiego Heidelbergu i aktualny przewodniczący „energetycznych miast”, istnieje potrzeba radykalnego przedefiniowania podejścia do zużycia energii. „Wyzwanie przed jakim stoimy wymaga od nas abyśmy na nowo odkryli efektywne źródła energii pozwalające w przyszłości znacznie ograniczyć emisję gazów zgodnie z kierunkiem rozwoju wszystkich krajów świata” - pisze burmistrz Würzner. Książeczka zatytułowana „30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich” („30 Energy Cities’ proposals for the energy transition of cities and towns”) powstała po to aby pokazać, że życie w niskoemisyjnym mieście, jakich w ciągu ostatnich dwudziestu lat powstało w Europie wiele, może być nie tylko tańsze i zdrowsze, ale też bardziej satysfakcjonujące, niż tradycyjny model oparty o wysokie zużycie energii i paliw kopalnych. Co jednak najważniejsze, za każdą z rad idą konkretne przykłady miast, które już wdrożyły ją w życie.

Co konkretnie radzą „energetyczne miasta”? Propozycje pogrupowane są w pięciu rozdziałach poświęconych kolejno: wzmocnieniu lokalnych podmiotów, poznawaniu własnych zasobów, przebudowie modelu ekonomicznego miasta, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania i wreszcie planowaniu urbanistycznemu pod kątem zmniejszenia zapotrzebowania na energię. Ze szczegółowym opisem wszystkich propozycji zapoznać się można czy to w oryginalnej, angielskojęzycznej wersji broszury, czy w polskim tłumaczeniu przygotowanym w ramach projektu „Zrównoważony rozwój w Euroregionie Beskidy”, twórcy książeczki streszczają jednak, że „propozycje te bazują na innowacyjnym podejściu, nowatorskich pomysłach oraz przełomowych praktykach. Dostarczają one praktycznych rozwiązań i łączą dzisiejsze działania z długoterminową wizją miast efektywności energetycznej zapewniających wysoką jakość życia dla mieszkańców”.

Broszurze towarzyszy kampania „Przesłanie europejskich burmistrzów dla transformacji energetycznej”, w ramach której „swoje” rady przekazują kolegom po fachu włodarze wybranych miast europejskich. Wśród nich także prezydent Bielska-Białej, Jacek Krywult. Sfotografowany na tle osiedla mieszkaniowego Krywult zachęca, aby miasta promowały inicjatywy swoich mieszkańców oraz innych „zaangażowanych podmiotów”. Obie akcje „Energy Cities” prowadzą wspólnie z „Porozumieniem między Burmistrzami”.

Wspomniane „Porozumienie między Burmistrzami („Covenant od Mayors”) to kolejna z europejskich inicjatyw zmierzających do popularyzacji efektywności energetycznej. Powstała jako rozwinięcie przyjętego w 2008 r. unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego. Każdy z sygnatariuszy porozumienia, a jest ich już przeszło 4,6 tys. (w tym kilkadziesiąt gmin z Polski), zobowiązuje się do zinwentaryzowania występującej na jego terenie emisji oraz przygotowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii. Głównym celem porozumienia pozostaje wzmożenie prac nad realizacją pakietu „3x20”, ale – jak czytamy na stronie „Porozumienia między Burmistrzami” - „efekt działań sygnatariuszy to nie tylko oszczędność energii, ale również: stworzenie stabilnych i niepodlegających delokalizacji miejsc pracy dla wykwalifikowanych pracowników, zdrowsze środowisko i lepsza jakość życia, oraz wzmożona konkurencyjność gospodarcza i większa niezależność energetyczna”. Statystyki mówią, że obszary miejskie odpowiadają aż za 80% zużycia energii na obszarze Unii Europejskiej, właśnie dlatego tak ważne jest, żeby odpowiedzialne samorządy dawały swoimi działaniami dobry przykład dla innych. A podpisanie „Porozumienia między Burmistrzami” to jasny sygnał, że zrównoważona polityka energetyczna jest dla gminy jednym z priorytetów.

Najlepszym podsumowaniem wspólnych, europejskich działań na rzecz efektywności energetycznej niech będą słowa cytowanego już burmistrza Heidelbergu, Eckarta Würznera, który przypomina, że „przez ostatnie 20 lat, miasta europejskie zapoczątkowały innowacje w zakresie ograniczenia zużycia energii, a także przyczyniły się do wzrostu wykorzystania odnawialnych i zdecentralizowanych źródeł energii. Rozpoczęły swoją transformację kreując nowy miejski styl życia i poświęcając większą uwagę inicjatywom obywatelskim. Przyszłość ta jest stopniowo kształtowana w wielu miejscach i ma swoje odzwierciedlenie w promowanym przez Energy Cities modelu miasta efektywności energetycznej zapewniającego wysoką jakość życia dla mieszkańców”.

Pobierz pliki

„30 propozycji Energy Cities prowadzących do transformacji energetycznej obszarów miejskich” (6,75 MB)

Zobacz także


Jednym zdaniem

2021-09-24  Energa Operator rozstrzygnęła postępowanie zakupowe obejmujące dostawę blisko 500 tys. liczników zdalnego odczytu. Ich montaż rozpocznie się w przyszłym roku - poinformowała spółka. Obecnie Energa eksploatuje około 1,5 mln takich liczników.
2021-09-23  Około połowy ciepła, jakie będzie wytwarzać Elektrociepłownia Krosno, ma pochodzić ze spalania odpadów. Właśnie podpisano umowę na budowę instalacji, która będzie kosztować około 130 milionów złotych. Blok energetyczny ma spalać 22 tys. ton odpadów roczni
2021-09-22  Gmina Opole Lubelskie uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wymianę oświetlenia ulicznego z sodowego na typu led. Za ponad 3,8 mln zł wymienione zostanie prawie 2,5 tysiąca lamp, co ograniczy zużycie energii o ok. 70 proc.
2021-09-21  Brzesko jest pierwszą gminą, która skorzysta z programu „Stop Smog” na nowych zasadach Brzeskie inwestycje o łącznej wartości ponad 1 mln zł mają objąć 20 niskoemisyjnych przedsięwzięć. NFOŚiGW rozpatruje już jednak wnioski kilkunastu kolejnych gmin.
2021-09-17  Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,95 MWp zakończyły koszalińskie wodociągi. Inwestycję o wartości blisko 3,5 mln zł spółka w całości sfinansowała z własnych środków.
2021-09-13  "Ceny emisji dwutlenku węgla rosną, w związku z tym trzeba się spodziewać, że energia będzie musiała więcej kosztować" - powiedział w poniedziałek pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
2021-09-09  W ramach programu antysmogowego "Czyste powietrze" złożono ponad 308 tys. wniosków na wymianę tzw. kopciuchów oraz termomodernizację domu - poinformował NFOŚiGW. Dodano, że wnioski opiewają na ponad 5,3 mld zł, z czego wypłacono beneficjentom 1,9 mld zł.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.