Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-11-23  Przy wsparciu finansowym NFOŚiGW Świdnica wzbogaci się o tabor nowych autobusów elektrycznych i zainwestuje w budowę infrastruktury do ich ładowania. Dzięki dotacji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupi kolejnych 6 „elektryków”.
2021-11-23  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie rządowej tarczy antyinflacyjnej, której elementem ma być obniżenia akcyzy na nośniki cen energii. Regulacje mają wejść w życie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
2021-11-22  Farmy wiatrowe pracowały z rekordową maksymalną mocą 6 399,6 MW, co stanowiło 34% całkowitej generacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sobotę o godz. 1 w nocy - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
2021-11-19  Aż 234 GWh gazu zamierza zamówić w przetargu grupa zakupowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakup będzie podzielony na dwa warianty – roczny i dwuletni. Decyzja to reakcja na sytuację na rynku paliw powodującą wzrosty ceny w krótkim okresie czasu.
2021-11-19  PGE, Tauron oraz Enea łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Celem porozumienia jest budowa czterech farm wiatrowych na Bałtyku. Wedle założeń, do 2040 roku Polska ma dysponować farmami morskimi o łącznej mocy nawet 8-11 GW.
2021-11-18  Zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i Zakopanem. Inwestycje będą dotowane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny realizowanego przez NFOŚiGW.
2021-11-16  "To jest bardzo trudny program. Nie będę w tej chwili rozstrzygał, czy my go zawetujemy, czy też nie. Na pewno tego rodzaju opcja też wchodzi w grę" – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował sprawę unijnego programu klimatycznego „Fit for 55”.

2011-09-27

Prezes URE: Inteligentne sieci to lekarstwo na deficyt mocy

Począwszy od 2015 roku Polska może mieć problem z permanentnym deficytem mocy – taka jest wyjściowa teza dokumentu zatytułowanego „Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku”. Jak czytamy we wstępie do kilkudziesięciostronicowego dokumentu, „jego celem jest przygotowanie procesu wdrożenia w Polsce systemu zdalnego pomiaru energii elektrycznej” (wszystkie cytaty pochodzą ze stanowiska prezesa URE z 31 maja 2011 roku). Stanowisko jest dopiero pierwszym z serii dokumentów na ten temat i skupia się przede wszystkim na określeniu minimalnych wymagań dla inteligentnych sieci budowanych obecnie przez operatorów elektroenergetycznych.

Po co nam w ogóle inteligentne sieci? Jak już wspomniano, po 2015 roku Polsce grozi deficyt mocy. Zgodnie z załączonym do stanowiska wykresem, prognozuje się, że popyt na energię elektryczną stale będzie w naszym kraju rosnąć, a moce wytwórcze – topniejące na skutek wyłączania kolejnych wyeksploatowanych już siłowni – przestaną za tym wzrostem nadążać. Nowe inwestycje w duże źródła mocy, z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe i prace budowlane, mogą natomiast tego deficytu nie zbilansować. Także możliwości importu energii elektrycznej z krajów ościennych pozostaną mocno ograniczone. Stąd wniosek prezesa URE, że „możliwość zapewnienia środkami tradycyjnymi bezpieczeństwa energetycznego w aspekcie technicznym w perspektywie już najbliższego pięciolecia jest co najmniej niepokojąca”.

Zdaniem autora stanowiska, rozwiązaniem może być szersze otwarcie się na rozproszone źródła energii. Źródła takie czerpią moc z lokalnych zasobów energii pierwotnej, w tym bardzo często ze źródeł odnawialnych. Mniejsze jednostki energetyczne są łatwiejsze do sfinansowania i szybkie w budowie, co przekłada się na możliwość wybudowania większej ich ilości w krótszym czasie. Co więcej, energia z nich pozyskiwana, wykorzystywana na lokalne potrzeby, nie wymaga dodatkowych inwestycji w sieci przesyłowe. Wydaje się – choć stanowisko nie sugeruje tego wprost – że inwestorami w przypadku rozproszonych źródeł energii mogłyby być na przykład samorządy, które poprzez budowę lokalnych kotłowni czy wykorzystując naturalne zasoby swojego obszaru, mogłyby samodzielnie zadbać o bezpieczeństwo energetyczne swoich mieszkańców. Za przykład wykorzystania lokalnego atutu prezes URE podaje użycie do generacji prądu technologii podziemnego zgazowywania węgla, która zapewnia czystą energię elektryczną bez kłopotliwej emisji CO2.

Jak czytamy w stanowisku: „Rozwój generacji rozproszonej przyczynić się więc może do poprawy bezpieczeństwa odbiorców w wymiarze technicznym (ograniczenie ryzyka braku zasilania), ekonomicznym (uniknięcie inwestycji zagrożonych perspektywicznym wyparciem z rynku – ze statusem stranded investment) oraz ekologicznym (ze względu na istotny udział w tym segmencie odnawialnych źródeł energii)”. Dodatkową zachętą dla inwestorów może być możliwość odsprzedaży nadwyżek wyprodukowanej energii do systemu, co wtórnie zachęcać powinno także do zwiększania efektywności energetycznej (mniejsze zużycie własne oznacza większy zysk z odsprzedaży). Podsumowując, generacja rozproszona nie tylko może wpłynąć na podniesienie efektywności energetycznej kraju, ale także na realizację zapisów pakietu 3x20 (20% mniej emisji gazów cieplarnianych, 20% energii pozyskiwane z odnawialnych źródeł oraz o 20% mniejsze jej zużycie).

W filozofię otwarcia się na generację rozproszoną idealnie wypisuje się właśnie technologia smart grid, czyli inteligentne sieci. Zdaniem URE, wyposaży ona sieć lokalnych źródeł energii w infrastrukturę komunikacyjną, pomiarową i wykonawczą pozwalającą na skoordynowane zarządzanie pracą tych generatorów. URE podkreśla, że fundamentem filozofii inteligentnej sieci jest jej dwukierunkowy charakter. Dzięki temu nie tylko można w sposób zdalny odczytywać liczniki energii czy otrzymywać bieżące raporty o zaburzeniach bilansu mocy, ale także wydawać stosowne komendy pozwalające na szybkie zażegnanie sytuacji kryzysowych. Jak prognozuje URE, kluczem do sukcesu wdrożenia smart gridu będzie właśnie uruchomienie i zachęcenie użytkowników do korzystania z systemu DSR (Demand Side Response). Sercem systemu będzie instalowane w każdym domu urządzenie, które przeniesie płynące z centrum zarządzania komendy na konkretne działania, na przykład odłączenie niektórych zainstalowanych w mieszkaniu urządzeń (schemat działania systemu pokazany jest na grafice u góry strony). Jak czytamy w stanowisku, „jest to kluczowe narzędzie zarządzania spodziewanym deficytem mocy w sposób znaczniej mniej uciążliwy dla odbiorców niż obszarowe ograniczanie dostaw (rotacyjne wyłączenia), pamiętane z końca lat 70- i 80-tych jako dwudziesty stopień zasilania”.

Dokładny zakres funkcjonalności systemu DSR nie jest jeszcze znany, podobnie jak zasady, na których u konsumentów montowane będą odbiorniki komend. Wiadomo jednak, że za działanie systemu odpowiedzialni będą sprzedawcy energii oraz operatorzy sieci przesyłowych. To od nich wychodzić będzie sygnał o potrzebie realizacji usługi DSR, który po dotarciu do licznika odbiorcy aktywować będzie właściwy program „strażnika mocy”, czyli stycznika umożliwiającego częściowe lub całkowite odłączenie użytkownika od sieci. Ograniczenie przydziału mocy następować ma z minutowym opóźnieniem, po uprzednim wysłaniu tej informacji do umieszczonego w mieszkaniu „panelu sieci domowej”. Panel sam zdecyduje – zgodnie z predefiniowaną listą priorytetów – które urządzenia domowe wyłączyć, a którym przekazać pozostałą moc. Dzięki takiemu rozwiązaniu uciążliwość procesu odłączenia użytkownika zostanie ograniczona do minimum. Następnie, w zależności od wykonania bądź niewykonania zamówionej usługi, użytkownik systemu zostanie rozliczony przez właściwego gestora programu DSR.

Aby jednak inteligentna sieć – z systemem DSR włącznie – działała poprawnie, niezbędne jest prawidłowe jej wdrożenie. W swoim stanowisku przestrzega przed tym także prezes URE, który zauważa, że rozwiązania te zaimplementować można na różne sposoby w zależności od założonej uprzednio funkcji celu oraz związanych z nią wymagań. Urząd Regulacji Energetyki przestrzega operatorów przede wszystkim przed próbą minimalizacji kosztów wdrożenia, która w konsekwencji może przełożyć się na ograniczenie funkcjonalności tak wybudowanej inteligentnej sieci i proporcjonalne zmniejszenie płynących z niej korzyści dla dla odbiorców i całej gospodarki. Aby temu przeciwdziałać należy, zdaniem prezesa URE, z góry zdefiniować minimalną funkcjonalność, którą realizować będą musiały wszystkie, rozproszone po całym kraju odcinki inteligentnej sieci. Przeciwdziałać należy również – jak czytamy w stanowisku – wtórnemu zmonopolizowaniu systemu przez dostawców jego elementów oraz zagrożeniu wyciekiem poufnych danych. Te kwestie również muszą być rozstrzygnięte przez regulatora rynku energii. Podobnie jak dokładne rozdysponowanie ról pomiędzy uczestników procesu wdrożenia i późniejszej eksploatacji systemu.

Jak wspominano na wstępie, przedstawione tutaj pokrótce stanowisko prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest dopiero pierwszym dokumentem ze zbioru poświęconego inteligentnym sieciom. W kolejnych częściach cyklu zasygnalizowane tutaj kwestie będą stopniowo uszczegóławiane i doprecyzowywane.

Pobierz pliki

Stanowisko Prezesa URE w sprawie niezbędnych wymagań wobec wdrażanych przez OSD E inteligentnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych z uwzględnieniem funkcji celu oraz proponowanych mechanizmów wsparcia przy postulowanym modelu rynku (1,35 MB)


Jednym zdaniem

2021-11-23  Przy wsparciu finansowym NFOŚiGW Świdnica wzbogaci się o tabor nowych autobusów elektrycznych i zainwestuje w budowę infrastruktury do ich ładowania. Dzięki dotacji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupi kolejnych 6 „elektryków”.
2021-11-23  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie rządowej tarczy antyinflacyjnej, której elementem ma być obniżenia akcyzy na nośniki cen energii. Regulacje mają wejść w życie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
2021-11-22  Farmy wiatrowe pracowały z rekordową maksymalną mocą 6 399,6 MW, co stanowiło 34% całkowitej generacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sobotę o godz. 1 w nocy - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
2021-11-19  Aż 234 GWh gazu zamierza zamówić w przetargu grupa zakupowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakup będzie podzielony na dwa warianty – roczny i dwuletni. Decyzja to reakcja na sytuację na rynku paliw powodującą wzrosty ceny w krótkim okresie czasu.
2021-11-19  PGE, Tauron oraz Enea łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Celem porozumienia jest budowa czterech farm wiatrowych na Bałtyku. Wedle założeń, do 2040 roku Polska ma dysponować farmami morskimi o łącznej mocy nawet 8-11 GW.
2021-11-18  Zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i Zakopanem. Inwestycje będą dotowane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny realizowanego przez NFOŚiGW.
2021-11-16  "To jest bardzo trudny program. Nie będę w tej chwili rozstrzygał, czy my go zawetujemy, czy też nie. Na pewno tego rodzaju opcja też wchodzi w grę" – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował sprawę unijnego programu klimatycznego „Fit for 55”.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.