Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2021-11-23  Przy wsparciu finansowym NFOŚiGW Świdnica wzbogaci się o tabor nowych autobusów elektrycznych i zainwestuje w budowę infrastruktury do ich ładowania. Dzięki dotacji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupi kolejnych 6 „elektryków”.
2021-11-23  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie rządowej tarczy antyinflacyjnej, której elementem ma być obniżenia akcyzy na nośniki cen energii. Regulacje mają wejść w życie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
2021-11-22  Farmy wiatrowe pracowały z rekordową maksymalną mocą 6 399,6 MW, co stanowiło 34% całkowitej generacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sobotę o godz. 1 w nocy - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
2021-11-19  Aż 234 GWh gazu zamierza zamówić w przetargu grupa zakupowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakup będzie podzielony na dwa warianty – roczny i dwuletni. Decyzja to reakcja na sytuację na rynku paliw powodującą wzrosty ceny w krótkim okresie czasu.
2021-11-19  PGE, Tauron oraz Enea łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Celem porozumienia jest budowa czterech farm wiatrowych na Bałtyku. Wedle założeń, do 2040 roku Polska ma dysponować farmami morskimi o łącznej mocy nawet 8-11 GW.
2021-11-18  Zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i Zakopanem. Inwestycje będą dotowane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny realizowanego przez NFOŚiGW.
2021-11-16  "To jest bardzo trudny program. Nie będę w tej chwili rozstrzygał, czy my go zawetujemy, czy też nie. Na pewno tego rodzaju opcja też wchodzi w grę" – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował sprawę unijnego programu klimatycznego „Fit for 55”.

2011-10-24

Ustawa na ratunek przed deficytem

Wytworzenie energii kosztuje i negatywnie wpływa na środowisko. To oczywiście truizm, ale długo nikt nie zaprzątał sobie nim specjalnie głowy. Do czasu. Impulsem do głębszego zastanowienia się nad tym, ile właściwie potrzebujemy energii i czy nie da się tej sumy jakoś zminimalizować, było rosnące z roku na rok zagrożenie deficytem energetycznym. Nie dość, że zużycie energii rośnie w naszym kraju w zawrotnym tempie, to na dodatek nakłada się to na postępującą degradację polskich siłowni. Starzejące się elektrownie będzie trzeba stopniowo wyłączać, a budowa nowych nie postępuje w takim tempie, w jakim powinna. W jaki więc sposób uchronić się przed niechybnym - wydaje się - niedoborem mocy? Oczywiście poprzez wdrażanie procedur, dzięki którym zużycie energii zacznie w końcu spadać. Słowo klucz to "efektywność energetyczna".

"Stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu" - tak efektywność energetyczną definiuje "Ustawa o efektywności energetycznej" z 15 kwietnia 2011 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 94, poz. 551). Prace nad jej uchwaleniem trwały kilka lat. W tym czasie treść dokumentu była wielokrotnie zmieniana, a sama jego ratyfikacja przez Parlament również się odwlekała. Nie dało się jednak robić tego w nieskończoność, gdyż nowa ustawa zawiera zapisy wynikające wprost z unijnych aktów prawnych (chodzi konkretnie o dyrektywę 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych). To przede wszystkim ustalenie krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, który - przypomnijmy - zakłada do 2016 roku redukcję zużycia energii o 9% w stosunku do średniego zużycia w latach 2001-05. W praktyce oznacza to zmniejszenie wykorzystania mocy o blisko 53,5 TWh. Jak to osiągnąć? Ustawa stara się dać na to pytanie odpowiedź.

Zgodnie z art 10. ust 2., zalecanymi przez ustawodawcę środki poprawy efektywności energetycznej, to "umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej"; zakup nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów "charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji"; wykorzystywanie efektywnych energetycznie budynków, czy to poprzez ich nabycie, wynajem lub przebudowę istniejących obiektów; sporządzanie audytów energetycznych. Co najmniej dwa z tych środków są obligatoryjne dla każdej jednostki sektora publicznego. Dodatkowo, jednostka musi poinformować o podejmowanych działaniach na swojej stronie internetowej. To realizacja zapisanej w "Krajowym planie działań dotyczących efektywności energetycznej" zapisu o wiodącej roli sektora publicznego, który stawiany ma być za przykład zwiększania efektywności energetycznej.

Ustawa nakłada także obowiązki na ministrów. I tak - zgodnie z art. 11 - ministrowie transportu, budownictwa i gospodarki "organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii" oraz "prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych środkach poprawy efektywności energetycznej". Ponadto minister gospodarki zajmuje się monitorowaniem oraz raportowaniem wymienionych wyżej środków poprawy efektywności energetycznej.

Do kluczowych rozwiązań mających służyć zwiększeniu wydajności wykorzystania energii należeć mają także specjalne świadectwa efektywności energetycznej, nazywane również "białymi certyfikatami". Trybem ich przyznawania zajmuje się rozdział 4 przedmiotowej ustawy. Zgodnie z art. 21, świadectwo efektywności energetycznej jest „potwierdzeniem deklarowanej oszczędności
energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej”. Otrzymać będzie je można za zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych, zwiększenie sprawności wytwarzania energii lub ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji. W myśl ustawy, świadectwa uzyskiwać będą tylko te przedsięwzięcia, które osiągną największy zysk energetyczny. Komu się to nie uda, będzie mógł również odkupić świadectwa na giełdzie towarowej. Idea funkcjonowania białych certyfikatów opiera się na obowiązku pozyskania przedstawienia do umorzenia przez przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło lub paliwa gazowe określonej ilości świadectw efektywności energetycznej. Te, którym się to nie uda, będą zmuszone do uiszczenia tzw. opłaty zastępczej, czyli – najogólniej mówiąc – kary finansowej.

Pomysł wprowadzenia białych certyfikatów spotkał się z krytyką ze strony niektórych ekspertów. Marta Toporek i Marcin Stoczkiewicz, prawnicy z organizacji ClientEarth, na łamach „Rzeczpospolitej” wytykają ustawodawcom, że przewidzieli zbyt krótki termin funkcjonowania świadectw. Z mocy prawa mają one zostać umorzone 31 marca 2016 roku, a sama ustawa przestanie obowiązywać w grudniu tego samego roku. „Przedsiębiorstwa podejmują decyzje gospodarcze, opierając się na kalkulacjach uwzględniających znacznie dłuższe perspektywy czasowe. Dotyczy to w szczególności przedsiębiorstw z energochłonnych sektorów gospodarki oraz sektora energetycznego”. Dlatego właśnie działacze ekologiczni obawiają się, że mechanizm białych certyfikatów może nie zadziałać tak, jak wyobrażają sobie to ustawodawcy. „Ustawa nie przewiduje sygnałów określających kontynuowanie obowiązków w zakresie oszczędności energii w dłuższej perspektywie czasowej, w związku z czym większe środki, które inwestuje się w dłuższym okresie, prawdopodobnie nie zostaną przez sektor prywatny uruchomione.” - czytamy w artykule zatytułowanym „Na ile efektywna ustawa o efektywności energetycznej” („Rzeczpospolita”, 27 maja 2011 r.).

Eksperci krytykują także zakres obowiązków, jaki nowa ustawa nakłada na jednostki sektora publicznego. Ich zdaniem wymagania te zostały w trakcie prac legislacyjnych bardzo złagodzone i w praktyce ich realizacja nie będzie stanowić żadnego wyzwania. Posłowie odrzucili między innymi poprawkę (wynikającą wprost z zapisów art. 5 dyrektywy 2006/32/WE ) zakładającą wprowadzenie wymogu zaoszczędzenia w każdym roku 1 proc. średniego zużycia energii. „Jak na ironię, polski prawodawca odrzuca propozycję wiążących celów dla sektora publicznego właśnie w czasie gdy Komisja w ramach 'Planu działań na rzecz efektywności energetycznej 2011' zapowiada nałożenie wiążących prawnie obowiązków modernizacji i ocieplania 3 proc. budynków publicznych każdego roku.” - czytamy w artykule prawników ClientEarth. Zdaniem autorów, decyzję o wykreśleniu przedmiotowej poprawki podjęto przez wzgląd na kondycję budżetu, który musiałby sfinansować jej realizację. „Wydaje się, że podczas prac w Parlamencie w ogóle nie wzięto pod uwagę, że początkowe nakłady w oszczędność energii zawsze się zwracają i w nieco dłuższej perspektywie czasowej stanowić by mogły nie koszt, ale źródło oszczędności budżetowych.” - piszą Marta Toporek i Marcin Stoczkiewicz. Co więcej, brak takiego zapisu w ustawie oznaczać może jednocześnie, że krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią w ogóle nie zostanie zrealizowany. A to stawia pod znakiem zapytania sens uchwalania całego aktu prawnego.

„Kluczowy dla sektora przedsiębiorstw mechanizm świadectw efektywności energetycznej został tak zaprojektowany, iż z uwagi na krótki gwarantowany okres funkcjonowania rynku białych certyfikatów nie jest pewne, czy mechanizm ten spełni swoją rolę. Z kolei jednostki sektora publicznego nie zostały obciążone żadnymi obowiązkami, które rzeczywiście, a nie tylko deklaratywnie, mogłyby wymusić na nich oszczędność energii i środków publicznych.” - podsumowują autorzy artykułu.

Jednym zdaniem

2021-11-23  Przy wsparciu finansowym NFOŚiGW Świdnica wzbogaci się o tabor nowych autobusów elektrycznych i zainwestuje w budowę infrastruktury do ich ładowania. Dzięki dotacji Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne zakupi kolejnych 6 „elektryków”.
2021-11-23  Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział wdrożenie rządowej tarczy antyinflacyjnej, której elementem ma być obniżenia akcyzy na nośniki cen energii. Regulacje mają wejść w życie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia.
2021-11-22  Farmy wiatrowe pracowały z rekordową maksymalną mocą 6 399,6 MW, co stanowiło 34% całkowitej generacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w sobotę o godz. 1 w nocy - podały Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
2021-11-19  Aż 234 GWh gazu zamierza zamówić w przetargu grupa zakupowa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zakup będzie podzielony na dwa warianty – roczny i dwuletni. Decyzja to reakcja na sytuację na rynku paliw powodującą wzrosty ceny w krótkim okresie czasu.
2021-11-19  PGE, Tauron oraz Enea łączą siły w obszarze morskiej energetyki wiatrowej. Celem porozumienia jest budowa czterech farm wiatrowych na Bałtyku. Wedle założeń, do 2040 roku Polska ma dysponować farmami morskimi o łącznej mocy nawet 8-11 GW.
2021-11-18  Zeroemisyjne, elektryczne autobusy wraz z infrastrukturą towarzyszącą pojawią się w Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Stalowej Woli i Zakopanem. Inwestycje będą dotowane z programu priorytetowego Zielony Transport Publiczny realizowanego przez NFOŚiGW.
2021-11-16  "To jest bardzo trudny program. Nie będę w tej chwili rozstrzygał, czy my go zawetujemy, czy też nie. Na pewno tego rodzaju opcja też wchodzi w grę" – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował sprawę unijnego programu klimatycznego „Fit for 55”.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.