Zasady dotyczące cookies

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności

×

Jednym zdaniem

2022-01-04  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu krakowska flota będzie liczyć 100 elektryków.
2021-12-28  Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Współpracę przy jej realizacji zadeklarowało 15 gmin.
2021-12-22  Na koniec listopada w Polsce były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W samym tylko roku 2021 ich liczba niemal się podwoiła. Przez 11 miesięcy tego roku zarejestrowano 16 629 takich pojazdów.
2021-12-21  Częstochowa i okoliczne gminy chcą wspólnie rozwijać niskoemisyjną gospodarkę energetyczną z udziałem środków unijnych. Porozumienie dotyczące powołania klastra energii podpisali 20 grudnia samorządowcy, związek subregionalny oraz DOEKO Group.
2021-12-20  Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Złoży się na to podwyżka cen energii oraz dystrybucji.
2021-12-17  W 2020 roku farmy fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały o 176 proc. więcej energii elektrycznej niż w 2019 r. - podał GUS. Moc instalacji PV wzrosła w tym czasie o 157 proc. Na koniec 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 3955 MW.
2021-12-16  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR. Ustawa wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów w formie net-billingu.

2018-11-30

Jaka przyszłość energetyki w Polsce?

fot. Pixabay

Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji dokument pod nazwą “Polityka Energetyczna Polski do roku 2040”. To nowa wersja planu, nad którym pracował poprzedni rząd. W sierpniu 2015 roku powstał nawet projekt “Polityki Energetycznej Polski do roku 2050”, ale prace nad nią po wyborach nie były kontynuowane. W nowym projekcie autorstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości perspektywa czasowa dokumentu, wbrew zaleceniom Unii Europejskiej, została natomiast skrócona o 10 lat. Oficjalnie przyczyna leży w niepewności co do technologii, jakimi będziemy dysponować w energetyce za 20 lat. Eksperci zauważają jednak, że perspektywa 2050 roku mogłaby wypaść zbyt niekorzystnie dla przemysłu wydobywczego. Do tego czasu rola węgla w polskiej energetyce miałaby być bowiem znacząco zmarginalizowana.

Oprócz samego przedstawienia założeń PEP 2040, niezwykle ciekawe wydaje się porównanie ich z zapisami dokumentu z 2015 roku, czyli PEP 2050. I tak na przykład, cel główny polityki energetycznej w 2015 roku definiowany był jako “tworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju sektora energetycznego, przyczyniającego się do rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenia potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych”. W nowym dokumencie celem polityki energetycznej państwa jest natomiast “bezpieczeństwo energetyczne, przy zapewnieniu konkurencyjności gospodarki, efektywności energetycznej i zmniejszenia oddziaływania sektora energii na środowisko, przy optymalnym wykorzystaniu własnych zasobów energetycznych”.

Już na pierwszy rzut oka widać inaczej rozłożone akcenty obu strategii. W dokumencie przygotowanym przez rząd PO-PSL kluczowy jest zrównoważony rozwój sektora energetycznego, który w konsekwencji ma zagwarantować rozwój gospodarczy, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zaspokojenie popytu na energię. W dokumencie rządu PiS nie pierwszy plan wysuwa się z kolei bezpieczeństwo energetyczne, jako cel sam w sobie. Znika wzmianka o zrównoważonym rozwoju, który zastąpiony zostaje koniecznością zapewnienia przede wszystkim konkurencyjności gospodarki. Dopiero w dalszej kolejności pojawia się wzmianka o efektywności energetycznej i zmniejszeniu oddziaływania energetyki na środowisko. W nowej strategii pojawia się również nieobecne wcześniej odwołanie do korzystanie głównie z własnych zasobów energetycznych - w domyśle z węgla, gdyż jest to główny surowiec wydobywany w Polsce.

Jak czytamy w strategii, krajowe złoża węgla zapewniają większość zapotrzebowania energetycznego, podczas gdy krajowe złoża ropy naftowej i gazu ziemnego - odpowiednio 4 i 22 proc. zapotrzebowania. Z drugiej strony niedawno Eurostat ogłosił rekordowy import węgla do Polski, przede wszystkim z obszaru Federacji Rosyjskiej. Dane z października mówiły o łącznym imporcie od początku tego roku na poziomie 12,6 mln ton, czyli o 5 mln ton więcej, niż w tym samym okresie w roku poprzednim. Oprócz Rosji (9 mln ton), węgiel sprowadzaliśmy między innymi ze Stanów Zjednoczonych (1,1 mln ton), Kolumbii (0,85 mln ton) i Australii (0,69 mln ton). Do końca roku import sięgnąć może aż 17 mln ton węgla. Jednocześnie spada wydobycie w krajowych kopalniach, które w 2017 roku wyniosło 66 mln ton. Tegoroczny import zaspokaja więc mniej więcej 25 proc. zapotrzebowania na węgiel.

W perspektywie roku 2030 węgiel zapewniać ma nadal 60 proc. energii. Przewiduje się, że moc elektrowni węglowych pozostanie na obecnym poziomie, wzrosną natomiast moce w innych technologiach pozyskiwania energii i zużycie energii w ogóle. Stale rozważane jest również wdrażanie czystych technologii węglowych, takich jak zgazowywanie do postaci gazu syntezowego.

Po długim namyśle rząd PiS postanowił, że jednak będzie kontynuował projekt jądrowy zapoczątkowany przez poprzedników. O ile jednak rząd PO-PSL szacował włączenie pierwszych źródeł jądrowych do miksu energetycznego już w 2025 roku, o tyle zdaniem obecnie rządzących może to nastąpić dopiero w 2033 roku. Kolejne bloki miałyby być otwierany sukcesywnie do 2043 roku. W strategii zapisana jest łącznie budowa sześciu bloków o zsumowanej mocy 6-9 tys. MW, co ma oznaczać około 10 proc. udziału w miksie energetycznym. Zdaniem dokumentu autorstwa PO-PSL miało to być 6 tys. MW i 12 proc., choć bardziej ambitny “scenariusz jądrowy” zakładał pokrycie przez atom do 2050 roku nawet 45-60 proc. zapotrzebowania na energię. Choć jednocześnie scenariusz ten został z góry odrzucony jako zbyt drogi.

Autorzy nowej strategii nie mają wątpliwości, że w perspektywie kilkunastu lat, zwłaszcza po 2029 roku, znaczna część infrastruktury wytwórczej energii zostanie wyczerpana, co przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię będzie wiązało się z zapewnieniem nowych źródeł mocy - impulsem do ich rozwoju ma być wprowadzenie rynku mocy. Przy czym za kluczowy wskaźnik determinujący wybór priorytetowych źródeł pozyskiwania energii uznano bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jako pewność wytwarzania oraz dostaw.

Oddzielny rozdział w PEP 2040 poświęcony został odnawialnym źródłom energii. Wśród zalet ich wykorzystania autorzy wymieniają między innymi: dywersyfikację struktury i lokalizacji wytwarzania energii, ograniczanie uzależnienia państwa od importu paliw, możliwość wykorzystania potencjału lokalnego (w tym słabiej rozwiniętych regionów) oraz zmniejszenie negatywnego wpływu sektora energii na środowisko.

“Wzrost udziału OZE w zużyciu energii jest jednym z trzech priorytetowych obszarów polityki klimatyczno-energetycznej UE. Ogólnounijny cel na 2020 r. wynosi 20%, zaś na 2030 r. – 32% (określony w 2018 r.)” - czytamy w dokumencie.

Najwięcej emocji towarzyszy energetyce wiatrowej na lądzie. Z PEP 2040 potwierdza, że rząd chce stopniowo wygaszać najpopularniejsze obecnie źródło energii wśród OZE. Z prognoz wynika, że w 2025 roku w Polsce mielibyśmy odnotować szczyt produkcji energii z wiatru na lądzie w wysokości 16 TWh, potem zużywające się wiatraki będą stopniowo wyłączane. W ich miejsce mają pojawiać się wiatraki na morzu. W 2030 roku z morskich elektrowni wiatrowych mamy uzyskiwać już 17 TWh energii. A w 2040 roku przeszło 41 TWh. Razem z dynamicznym rozwojem fotowoltaiki ma to pozwolić spełnić polski cel udziału OZE w miksie energetycznym na poziomie 27 proc. w 2030 roku nawet przy braku nowych inwestycji w lądowe farmy wiatrowe.

Przypomnijmy, że inwestycje w energię wiatru na lądzie zablokowała tzw. ustawa odległościowa, która możliwość ustawienia wiatraka uzależnia od tego, czy w promieniu równym dziesięciokrotnej wysokości masztu nie znajdują się żadne zabudowania lub lasy. W praktyce oznacza to, że w Polsce budować obecnie można tylko niskie wiatraki o małych mocach. Jak podkreślił minister energii Krzysztof Tchórzewski, odejście od farm wiatrowych na lądzie to decyzja polityczna związana między innymi z przedwyborczymi obietnicami polityków PiS.

- Dla wszystkich ekspertów jest chyba jasne, że przyszła polityka energetyczna Polski … tak naprawdę nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów. Transformacja sektora do 2040 i dalej, będzie bolesna i wyboista i każda strategia zawsze będzie miała swoje słabości. Tak też należy chyba odczytywać PEP 2040 – to przynajmniej jakaś koncepcja – na pewno nieidealna i swoje słabości ma także w dużej ilości - komentuje zapisy PEP 2040 prof. Krzysztof Świrski z Politechniki Warszawskiej. Ekspert podkreśla, że przywiązanie Polski do węgla zapisane w polityce energetycznej idzie na przekór zarówno strategiom unijnym, jak i prawdopodobnym ustaleniom grudniowego szczytu COP w Katowicach. - Na plus należy na pewno powiedzieć, że obecny PEP jest mimo wszystko znacznie bardziej konkretny niż poprzednie próby i można przynajmniej do niego odnieść się w sposób ekspercki - podsumowuje Świrski.

Teraz przed Polityką Energetyczną Polski do roku 2040 etap konsultacji. Do 15 stycznia można wysyłać uwagi do dokumentu poprzez specjalny formularz dostępny na stronach Ministerstwa Energii.


Jednym zdaniem

2022-01-04  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie otrzyma prawie 41,7 mln zł dotacji z NFOŚiGW na zakup 20 autobusów elektrycznych oraz 20 stacji do ich ładowania. Po ich nabyciu krakowska flota będzie liczyć 100 elektryków.
2021-12-28  Neutralność klimatyczna, racjonalna gospodarka odpadami, zrównoważona mobilność – to tylko niektóre z celów, jakie wyznaczono w strategii zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 r. Współpracę przy jej realizacji zadeklarowało 15 gmin.
2021-12-22  Na koniec listopada w Polsce były zarejestrowane łącznie 35 222 samochody osobowe z napędem elektrycznym. W samym tylko roku 2021 ich liczba niemal się podwoiła. Przez 11 miesięcy tego roku zarejestrowano 16 629 takich pojazdów.
2021-12-21  Częstochowa i okoliczne gminy chcą wspólnie rozwijać niskoemisyjną gospodarkę energetyczną z udziałem środków unijnych. Porozumienie dotyczące powołania klastra energii podpisali 20 grudnia samorządowcy, związek subregionalny oraz DOEKO Group.
2021-12-20  Prezes URE zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej. Od 1 stycznia 2022 r. łączny średni wzrost rachunku statystycznego gospodarstwa domowego wyniesie ok. 24 proc. w stosunku do roku 2021. Złoży się na to podwyżka cen energii oraz dystrybucji.
2021-12-17  W 2020 roku farmy fotowoltaiczne w Polsce wyprodukowały o 176 proc. więcej energii elektrycznej niż w 2019 r. - podał GUS. Moc instalacji PV wzrosła w tym czasie o 157 proc. Na koniec 2020 r. moc instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynosiła 3955 MW.
2021-12-16  Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o odnawialnych źródłach energii modyfikującą system wsparcia prosumentów - poinformowało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta PR. Ustawa wprowadza nowy system rozliczeń prosumentów w formie net-billingu.

Od redakcji

Naszym celem jest promocja nowatorskich rozwiązań i idei w zakresie gospodarki energią oraz innymi mediami. Publikowane informacje będą kierowane szczególnie do osób odpowiedzialnych za kreowanie polityki energetycznej w gminach, gminnych spółek energetycznych, lokalnych grup zakupowych oraz fundacji i stowarzyszeń promujących innowacyjne rozwiązania w energetyce i realizujących programy ukierunkowane na wzrost efektywności energetycznej oraz racjonalizację zużycia energii.

Będziemy publikować artykuły problemowe na tematy będące przedmiotem gorących dyskusji w branży oraz wywiady z ludźmi, którzy żyją tymi sprawami na co dzień. Uzupełnieniem będzie przegląd prasy oraz kalendarium aktualnych wydarzeń.

Chcemy wspierać inicjatywy podejmowane w tym obszarze przez małe spółki energetyczne służąc naszymi kompetencjami w zakresie budowania rozwiązań informatycznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb, integracji systemów i prowadzenia projektów wdrożeniowych.